NS, Huges en De Beer vrijgesproken

NS, Huges en De Beer vrijgesproken

door in rubriek algemeen
Reacties uitgeschakeld voor NS, Huges en De Beer vrijgesproken

De rechtbank in ‘s-Hertogenbosch heeft ex-NS-topman Timo Huges, oud Veolia-baas René de Beer en voormalig directeur Annemarie Zuidberg vrijgesproken van fraude in de affaire Limburg. Er is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs.

Het OM had forse straffen geëist tegen Huges (12 maanden) en De Beer (8 maanden). NS moest volgens het OM een boete van 3 miljoen euro betalen. Maar de rechtbank laat geen spaan heel van het bewijs dat het OM aanleverde.

Lees ook: Huges: Mijn rol was klein in Limburg

Constructie via adviesbureau niet per se strafbaar
NS wilde koste wat kost de concessie Limburg binnenslepen, om zo te voorkomen dat een concurrent toegang zou krijgen tot een deel van het hoofdrailnet. Het bedrijf diende daarom een laag bod in. Bovendien, maakten NS en De Beer volgens het OM gebruik van een schijnconstructie, waarbij de De Beer als ex-Veoliatopman onder zijn concurrentiebeding uit kon komen.

Volgens de rechtbank is er geen onduidelijkheid over de intentie van NS om de openbare aanbesteding binnen te halen en was duidelijk dat daarbij behoefte was aan iemand met regionale kennis. De Beer werd daarvoor benaderd om te kijken of hij voor een overstap voelde. Dat bleek het geval. Volgens de rechtbank werd mogelijk het non-concurrentiebeding overtreden en kan er zelfs sprake zijn van onrechtmatig handelen van onder meer Qbuzz richting Veolia. Maar dat  betekent nog niet zonder meer dat het handelen ook strafbaar is. Daarvoor is nodig dat het handelen valt binnen een delictsomschrijving uit het wetboek van Strafrecht. Dat is hier niet het geval, aldus de rechtbank. Het OM heeft niet kunnen aantonen dat de afspraak opgezet was om te mislijden.

Omkoping niet bewezen
Ook kan De beer ook niet worden veroordeeld voor het “doen of nalaten in zijn betrekking, te weten in de uitoefening van zijn functie als directeur van Veolia’, aangezien hij niet meer voor Veolia werkte. Dat het OM stelt dat De Beer ook na zijn vertrek bij Veolia verplichtingen had vanwege het non-concurrentiebeding, is volgens de rechtbank een ontoelaatbare uitbreiding van de wettekst.

“Los van de vraag of de man tijdens of na zijn contract met Veolia in strijd met zijn geheimhoudingsplicht bedrijfsvertrouwelijke informatie bekend heeft gemaakt, is niet aangetoond dat dit te maken had met het aanbod om over te stappen naar de NS c.q. het aanbestedingsteam van Qbuzz”, schrijft de rechtbank in het vonnis. “Uit het opsporingsonderzoek blijkt niet dat Qbuzz als tegenprestatie van hun aanbod van de directeur verwachtte dat hij bedrijfsvertrouwelijke informatie van Veolia zou delen met het aanbestedingsteam waarvan hij deel zou gaan uitmaken.”

Geen schending geheimhoudingsplicht
Het OM wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging voor schending van de geheimhoudingsplicht. Een personeelsmanager van Veolia deed weliswaar aangifte bij de politie, maar niet is gebleken dat zij ook gerechtigd was om klacht te doen en aan te geven dat strafvervolging gewenst was.

NS-top vertrok om Limburg
Toen de malversaties aan het licht kwamen, was het einde verhaal voor de bieding van NS en vrijwel de gehele NS-top. De concessie werd gegund aan de nummer 2, Arriva. Een serie rechtszaken en bezwaarprocedures volgden. De strafzaak wordt gezien als het sluitstuk van de hele affaire. Eerder werd NS nog beboet door de Autoriteit Consument en Markt tot 40 miljoen euro boete.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook