Consultant Systems Engineering

Full time
Baarn
Geplaatst 4 dagen geleden

Stevin

Zorgt voor structuur en overzicht van projectinformatie binnen het ontwerp- en uitvoeringsproces. Begeleidt organisaties en projectteams bij opstellen van SMART eisen en het uitvoeren van verificaties en validatie. Voert audits uit op het proces en rapporteert aan de projectmanager. Dit resulteert in integrale oplossingen die aantoonbaar voldoen aan de eisen/behoefte van een organisatie en haar stakeholders. De specificatie- & verificatieconsultant is hiermee de verbinder tussen de opdrachtgever, klant en opdrachtnemer. Conform het IPM model vallen de rollen van contractmanager, technisch manager en omgevingsmanager onder de specifiactie- & verificatieconsultant.


Activiteiten

Scope: Bepaalt i.s.m. het projectteam wat de scope van het project is. Wat is de bestaande situatie en wat is de gewenste situatie bij afronding van het project. Welke objecten worden binnen het project aangepast of zijn nieuw. Stakeholderanalyse: Voert o.b.v. de vastgestelde scope een analyse van de aanwezige stakeholders uit. Wat zijn de precieze belangen en hoe dienen deze partijen betrokken te worden tijdens het project. Systems Engineering: KES Verzamelt de eisen die gesteld worden door de opdrachtgever, de gebruiker en overige stakeholders van het project. De klanteisenspecificatie bevat de behoefte van de betrokkenen en is rand voorwaardelijk voor de oplossing. SES Coördineert het proces van het opstellen van de systeemspecificatie. De systeemspecificatie beschrijft de technische oplossing die invulling geeft aan de behoefte zoals beschreven in de KES. V&V

Begeleid het verificatie- en validatieproces zodat aangetoond wordt dat het resultaat juist gemaakt is, dat het aan de eisen voldoet. En dat het juiste gemaakt is, dat het resultaat daadwerkelijk invulling geeft aan de behoefte van de opdrachtgever, de gebruiker en de overige stakeholders. Inkoop Begeleid het vaststellen van de inkoopbehoefte, het opstellen van het inkoopplan, de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. Audits Voert audits uit en controleert daarmee of eisen SMART, specificaties compleet en consistent en het V&V proces juist uitgevoerd zijn. Coaching Waar nodig coacht de specificatie- en verificatiespecialist de projectteamleden bij het opstellen van SMART eisen en het uitvoeren van verificaties en validatie. Hierbij wordt het principe gevolgd van: voordoen, samendoen en uiteindelijk zelf doen.


Flexibiliteit 

De functie van Adviseur brengt een hoop flexibiliteit met zich mee. De Adviseur zal zelfstandig of met een team van Stevin de probleemstelling van de klant moeten oplossen. Dit vergt flexibiliteit zowel qua positie van de adviseur binnen de organisatie van klant, als qua locatie. Wij doen projecten door het hele land, met een concentratie in het midden van het land.


Jouw talent

Jij hebt de nodige ervaring in het werken in projectteams, het uitwerken van ‘Business Cases’ en advisering op operationeel en tactisch niveau. Daarnaast heb je een technische studie gedaan en diverse opleidingen en trainingen op zak. Mede daardoor heb je in de loop van de tijd overzicht en controle gekregen in projecten. Van ‘hands-on’ heeft je werk zich steeds meer verlegd naar klantadvisering en de organisatie van projecten. Je hebt leren meedenken met de klant, maar durft hem ook tegen te spreken. Niet alleen je commerciële vaardigheden ontwikkeld, maar ook je rapportage- en analysevaardigheden aangescherpt. En nu ben je toe aan de volgende stap!


Jouw profiel Kennis en ervaring

• WO afgestudeerd, bij voorkeur werktuigbouwkunde, electrotechniek, Lucht- en ruimtevaarttechniek, civiele techniek, bouwkunde, technische bedrijfskunde of technische bestuurskunde • >5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de (publieke) infrastructuur • Ervaring met ontwerpprocessen conform het IPM-model (integraal projectmanagement) • Heeft kennis van de methode systems engineering, UAV en UAV-gc en systeemgerichte contract beheersing • Ervaring met het opzetten en inrichten van Relatics omgevingen • VCA-VOL gecertificeerd


Competenties

• Analytisch vermogen • Organisatie sensitief / politiek inzicht • Proactief / initiatief nemen • Doorzettingsvermogen • Nieuwsgierig / doorvragen • Abstract denken • Gestructureerd


Jouw kansen

Stevin heeft naast een goede beloning en een fantastisch team, vernieuwende arbeidsvoorwaarden, zoals een mobiliteitsregeling, flexibele werkplekken, onbeperkt aantal vakantiedagen en een arbeidsovereenkomst van één A4.

Geïnteresseerd? Solliciteer meteen!