Reizen per bus 2 keer veiliger dan per auto

Reizen per bus 2 keer veiliger dan per auto

door in rubriek onderzoek
Reacties uitgeschakeld voor Reizen per bus 2 keer veiliger dan per auto

De trein is de veiligste manier op te reizen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Voor het personenvervoer over de weg is de bus (ov- of touringcar) het veiligst.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in opdracht van Busvervoer Nederland, onderdeel van KNV.

Ongevallendata
Uit eerder onderzoek uit 2016 bleek dat nationaal gezien het risico om te overlijden als passagier van een touringcar of ov-bus een factor 15 kleiner is dan in een auto. Wat betreft gewonden is er sprake van een factor 17 verschil.

Inzittendenrisico
In dit vervolgonderzoek (.pdf) keek SWOV naar de betrokkenheid van bus, auto, trein en vliegtuig bij het totaal aantal doden en gewonden in het Europese verkeer. Het onderzoekinstituut analyseerde ongevallendata van deze vier transportwijzen in zeven Europese landen, uitgedrukt in het aantal doden per biljoen reizigerskilometers. Dit noemt men het inzittendenrisico.

Het inzittendenrisico per bus (in werkelijkheid 0.32) werd in het onderzoek genormaliseerd tot 1, waarbij de gemiddelde bezettingsgraad van 10.3 passagiers voor alle bussen (ov- en touringcar) als uitgangspunt werd genomen. Het inzittendenrisico per auto (0.63) kwam daarmee op 2 te liggen, waarmee de bus dus twee keer veiliger blijkt. Het inzittendenrisico per trein (0.045 in werkelijkheid) ligt op 0.14, per vliegtuig (0.054) is dat 0.17.

Kanttekening
Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat de bezettingsgraad van touringcars veel hoger ligt dan die voor ov-bussen, schrijft Busvervoer Nederland  – namelijk 40 passagiers versus 10 passagiers. Daarom veronderstelt SWOV dat de cijfers voor touringcars wel gunstiger kunnen uitpakken dan die van ov-bussen.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook