De lokale kracht van het stationsgebied

nov30

De Verenging Station Lokaal ziet toegevoegde waarde in het ontwikkelen van een bredere community van zogenaamde 'stationsinitiatieven', die met elkaar samenwerken en vorm geven aan de verduurzaming en volhoudbaarheid van de woon-, werk- en leefomgeving op stationslocaties en in de stationsgebieden.

Op deze middag bouwen we verder aan het netwerk van initiatiefnemers die bezig zijn rondom een stationsgebied, (groepen) burgers/bewoners, (maatschappelijk betrokken) ondernemers, organisaties en lokale overheden.

We trappen het symposium af met een kijkje over de grens met Jools Townsend van Community Rail Network uit het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het panelgesprek nemen we de lessen uit het VK mee en vertalen dit naar de Nederlandse context. Aansluitend gaan we in drie workshops met elkaar in gesprek ,waarbij we dieper ingaan op de volgende onderwerpen:

1.    Welke rol kan een lokaal (burger)initiatief spelen in de verbetering van de leefomgeving rondom een treinstation of ov-knooppunt? 
2.    Hoe krijg ik een eerste idee, gedachte omgezet in actie om mijn stationsbuurt te verbeteren (verbinding, sociale cohesie, leefbaarheid, vergroening, verduurzaming, gezelligheid, etc.)?
3.    Hoe kunnen reizigers en omwonenden elkaar ‘vinden’ in enerzijds een plezierige reis (incl. de weg van en naar het station) en anderzijds het woonplezier in stationsbuurten?

Ook is er ruimte om na het inhoudelijk gedeelte informeel met elkaar te praten tijdens de afsluitende borrel. Kortom, het wordt een middag om je te laten inspireren, te leren en te netwerken. 

Datum / tijd

30 november 2023
Aanvang: 13.30 uur

Locatie

near_meDe Kargadoor Oudegracht 36 Utrecht, Nederland.