Webinar 'Publieke mobiliteit'

mei23

Publieke mobiliteit is niet de zoveelste hype, het is een fundamenteel andere manier van denken. Een nieuwe bril die onze blik verandert op openbaar vervoer. Bij publieke mobiliteit staat niet het openbaar vervoer centraal, maar de bereikbaarheid. Die bereikbaarheid wordt bepaald door een breed scala van diensten en samenwerking tussen overheden, markt, vrijwilligers en individueel vervoer. Mooie woorden, maar wat levert deze nieuwe bril de reiziger tot nu toe op? Een bredere kijk levert niet altijd instant oplossingen. Misschien worden de echte uitdagingen wel beter zichtbaar. Het levert in ieder geval veel interessante vragen op. Hoe integreer je publieke mobiliteit in een concessie? Wat doet dit met de rolverdeling en verhoudingen tussen alle stakeholders. Welke verschillende uitdagingen zien we tussen stedelijke en landelijke gebieden? En vooral: Wat gaat de reiziger er nu van merken?

Genoeg stof om met elkaar bij stil te staan, vragen over te stellen en ideeën over uit te wisselen, onder leiding van Casper Stelling (BijStelling) en met Lucien Brouwers (Transdev, directeur Transport on demand), Rob van Hout (provincie Utrecht), Mirjam de Bok (Mobycon), Ronald Derks (Forseti) en Gert jan Verzijden (gemeente Winterswijk en coordinator ZOOV Beheer).

Het webinar is opgebouwd rondom vier pitches:

  • Wat heeft de burger aan publieke mobiliteit?
  • Hoe gaan we om met het onderscheid tussen stad en land?
  • Waarom kan publieke mobiliteit niet binnen ons huidige systeem?
  • De huidige wetgeving is te rigide, we moeten toe naar meer maatwerk voor de inwoner

 

Datum / tijd

23 mei 2024
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meOnline