Casper Stelling

Casper is senior-adviseur bij Bijstelling. Hij is gespecialiseerd in strategisch advies kwartiermaken en (interim) programmamanagement in het fysieke domein waarbij meerdere partijen samenwerken aan het opstellen en uitvoeren van beleid. Casper is visionair, resultaatgericht en verbindend. Hij werkt het liefst aan projecten waarin meerdere stakeholders in harmonie moeten komen tot integraal mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan de vrijheid en welvaart van de huidige bevolking en van toekomstige generaties.

Casper is 20 jaar actief als onderzoeker en adviseur in het fysieke domein, op het snijvlak tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hij heeft brede ervaring op het gebied van integrale korte- en lange termijn mobiliteitsvisies en -uitvoeringsprogramma's, energietransitie, publieke mobiliteit en minder hinderaanpakken. Naast mobiliteit- en bereikbaarheidsdoelen kijkt Casper naar de impact van mobiliteitsbeleid op brede welvaartsdoelen en op het stimuleren of juist reguleren van innovaties.

-

Contactgegevens

Organisatie
Functie
Strategisch adviseur