Mirjam de Bok

Mirjam de Bok is mobiliteitsadviseur bij Mobycon. Ze houdt zich daar voornamelijk bezig met 'de sociale kant van mobiliteit'. "De invloed van mobiliteit op onze samenleving is groot. Niet het blik maar de mens moet centraal staan als we ons bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsvraagstukken bekijk ik integraal met oog voor de menselijke factor."

mirjam de bok

Contactgegevens

Organisatie
Functie
Adviseur Mobiliteit