OV-Magazine

OV-Magazine is een kritisch en toonaangevend platform voor professionals en specialisten in de ov-sector. De focus ligt op ontwikkelingen en plannen die bijdragen aan het verbeteren van het openbaar vevoer.

Vier keer per jaar komt OV-Magazine uit, met daarin diepgravende hoofdartikelen over recent gerealiseerde projecten, korte project- en productbeschrijvingen en expertcolumns. De hoofdartikelen richten zich op één thema, in de rest van het blad komen alle onderwerpen aan bod die iets met het openbare vervoer te maken hebben.

Abonneren

Wilt u een abonnement op OV-Magazine afsluiten?

Klik hier