Colofon

OV-Magazine

Vakblad over openbaar vervoer

Adres
Redactie OV-Magazine
Acquire Publishing
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle

Redactie
Guus Puylaert

Vormgeving
De Bladenkamer | grafisch ontwerpers, Zwolle

©2019 Acquire Publishing
Overname van tekst en/of beeld mag alleen met toestemming van de hoofdredacteur en onder vermelding van de bron.