Forseti

"De publieke belangen van een betrouwbaar, duurzaam en inclusief (Openbaar) Vervoer zijn groter dan ooit. Een vakblad dat met een open mind en kritische blik verdieping geeft stimuleert de doorontwikkeling van het OV. Wij geven daar graag mede kleur aan als Vriend van!"

Forseti
Forseti legt de verbinding tussen hoogwaardig openbaar vervoer en flexibele fijnmazige vervoeroplossingen. Vanuit een positie als aanbestedingsexpert in doelgroepenvervoer sinds 2004, is Forseti doorgegroeid als bruggenbouwer in de hele vervoerketen van openbaar vervoer en bestaande en nieuwe kleinschalige vervoerssystemen, die niet meer los van elkaar gezien kunnen worden. Forseti richt zich op het bewaken van beleidsdoelen van tekentafel tot praktijk en heeft daarin samen met partner en zuster Mobycon een trackrecord opgebouwd als steunpilaar op het gebied van beleid en strategie, onderzoek, aanbestedingen en contractbeheer.

Missie
Collectieve mobiliteit is flexibel en inclusief. Dat betekent dat vervoer toegankelijk is voor iedereen, en het systeem flexibel is om mee te kunnen bewegen met de vraag.

Visie
De wereld van mobiliteit is continu in beweging. Kijk maar naar de opkomst van nieuwe aanbieders, mobiliteitplatforms, digitalisering en veranderende reispatronen. Om zich te verhouden ten opzichte van deze verschuivende panelen moet het openbaar vervoer zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Zo kan het openbaar vervoer, als ruggengraat van alle mobiliteit, aantrekkelijk, betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen.

Reizigers hebben behoefte aan een integrale benadering van mobiliteit. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar om dat te bereiken moeten de werelden van ov, taxi, doelgroepenvervoer, deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer elkaar vinden en begrijpen. Forseti is de partij die deze verbinding legt.

De grootste uitdagingen ontstaan daar waar een goede bereikbaarheid niet vanzelfsprekend door de markt georganiseerd wordt. De crux zit hem erin hoogwaardig openbaar vervoer en fijnmazige flexibele systemen, waaronder doelgroepenvervoer, beter met elkaar te verbinden. Fijnmazige systemen kunnen het ov versterken en andersom. Forseti biedt daar de helpende hand, onder meer door hier de publieke regie te versterken, de touwtjes meer in handen te nemen en de verbinding te leggen tussen overheden onderling en met aanbieders. Met elkaar zijn we in staat een flexibeler toekomstbestendig en een inclusiever vervoerssysteem te realiseren voor iedereen.

Bezoekadres

Europalaan 28d 's Hertogenbosch, Nederland.

Contactgegevens

T. 073 5231060
E. info@forseti.nl
Contactpersoon Harald Faber
Contactpersoon Daan Stevens

Artikelen, evenementen & downloads van Forseti