Panteia

Panteia verricht kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het gebied van transport en mobiliteit, economie en het sociale domein. Wij bieden ondersteuning aan besluitvormers en helpen hen strategieën voor doeltreffend beleid te formuleren, te controleren en te evalueren.

Bij de afdeling transport en mobiliteit helpen we bij het verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid van transport, mobiliteit en logistiek voor zowel personen- als goederenvervoer. Al sinds vele jaren levert Panteia betrouwbare analyses van de economische, juridische, institutionele en organisatorische aspecten van verkeer, transport, openbaar vervoer, infrastructuur en logistiek. De analyses geven onze klanten het juiste begrip van de problematiek dankzij onze ervaring en ondersteuning met data. Op het gebied van modellering van vervoerstromen, en het op basis daarvan voorspellen van toekomstige stromen, is Panteia marktleider in Europa. Door middel van innovatief onderzoek, advies en begeleiding zoekt Panteia samen met opdrachtgevers naar oplossingen in de vorm van verbeteringen in de infrastructuur, het inzetten van intermodale vervoerconcepten, het ontwikkelen en benutten van intelligente transportsystemen en intensievere – op innovatie gerichte – samenwerking in de gehele transportketen. Betaalbare efficiënte mobiliteit en concurrerende transport- en logistieke dienstverlening zijn immers van levensbelang voor de economische slagkracht en sociale cohesie van Nederland en Europa.

Binnen het domein transport en mobiliteit voert Panteia opdrachten uit op het gebied van openbaar vervoer. Samen met onze opdrachtgevers zoekt Panteia naar oplossingen die het openbaar vervoer toegankelijk en betaalbaar houden. Voorbeelden van diensten die Panteia biedt op het gebied van openbaar vervoer zijn:

Ondersteuning bij verdelingsvraagstukken en financiering

Om het openbaar vervoer te optimaliseren moeten steeds meer partijen – zoals provincies, stadsregio’s, gemeenten en OV aanbieders – samenwerken. Vooral door vermindering van aanbod aan de ‘onderkant’ van het openbaar vervoer (schrappen en strekken van lijnen, minder aanbod in avonden en weekenden) ontstaan vragen over samenwerking en verdeling. Panteia ondersteunt deze vormen van samenwerking met advisering over de verdeling van kosten en opbrengsten, en de financiering van mobiliteit. Daarnaast wordt ook op internationale schaal aan overheden advies verstrekt over institutionele structuren en aanbestedingsvormen.

Van Big Data naar unieke informatie

Op basis van onze kennis en ervaring op het gebied van mobiliteit en onze ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden data (Big Data), is Panteia in staat de vertaalslag van gegevens naar informatie te maken waarmee OV en mobiliteit kunnen worden verbeterd. Zo hebben wij bijvoorbeeld een leidende rol in de analyse van OV-chipkaart data.

Europese Commissie en Europese netwerken

De Europese Commissie bepaalt op verschillende manieren de beleidscontext voor Nederlandse organisaties. Panteia adviseert de Europese Commissie direct in het vormgeven en evalueren van beleid, waaronder het Openbaar Vervoer beleid. Daarnaast participeert Panteia in door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksprogramma’s.

Bezoekadres

Bredewater 26 Zoetermeer, Nederland.

Contactgegevens

T. 079 322 2000