Stichting Freedom of Mobility

Het antwoord op de mobiliteitsvraagstukken van vandaag en morgen ligt binnen de ruimtelijke ordening. Hoewel het antwoord niet bij de (e)auto ligt, biedt de auto wel inzicht in hoe we mobiliteit willen ervaren: flexibel, betrouwbaar en altijd beschikbaar. Stichting Freedom of Mobility ziet vanuit dit perspectief een belangrijke maatschappelijke waarde voor het openbaar vervoer en heeft daar een visie over. Deze visie wil de stichting verder ontwikkelen zodat er door een combinatie van goede ruimtelijke ordening, betrouwbaar en beschikbaar openbaar vervoer gecombineerd met fietsen en wandelen maatschappelijke waarde gecreëerd kan worden.

Bezoekadres

Parkstraat 35 Zaandijk, Nederland.

Contactgegevens

T. 06-46064181
E. stichtingfrom@gmail.com

Meer informatie

Bezoek de website

Artikelen, evenementen & downloads van Stichting Freedom of Mobility