Lokaal ov, een lokale zaak?

Om invulling te geven aan een adequaat ‘publieke mobiliteitssysteem’ is meer eigenaarschap nodig van gemeenten op het lokale fijnmazige ov, beter bekend als de onderkant van h