Leeuwarden vernieuwt stationsomgeving

Leeuwarden vernieuwt stationsomgeving

door in rubriek stations
Reacties uitgeschakeld voor Leeuwarden vernieuwt stationsomgeving

De gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, NS en ProRail hebben samen een nieuw inrichtingsplan voor het stationsgebied Leeuwarden gemaakt. De gemeenteraad van Leeuwarden neemt begin maart een besluit.

Wethouder Henk Deinum en gedeputeerde Sietske Poepjes presenteerden op 3 februari de plannen in de Leeuwarder gemeenteraad. Met de voorgestelde veranderingen wordt het gebied een hoogwaardige entree tot de stad en verbetert de functie als hét ov-knooppunt van Friesland. Het busstation krijgt een nieuwe lay-out die flexibel, overzichtelijk en veilig is.

Zie ook de voor- en na-beelden van de verbouwing en herinrichting.

Aan de noordkant van de Stationsweg ontstaat door de wijziging van de verkeersroute een nieuw Stationsplein voor voetgangers en fietsers. Hierdoor verandert het gebied van een doorgangsgebied in een gebied waar mensen ook rustig kunnen verblijven. Het autoverkeer rijdt in de plannen voortaan met maximaal 30 kilometer per uur rechtdoor langs het Aegongebouw.

Fietsenstalling
Het is de bedoeling dat treinreizigers en andere bezoekers van het stationsgebied de eerste 24 uur hun fiets gratis ondergronds kunnen stallen. De fietsenstallingen op straatniveau kunnen dan verdwijnen. Na uitbreiding van de ondergrondse fietsenstalling is er ruimte voor ongeveer 3000 fietsen.

Elf fonteinen
Om het stationsgebied een eigen en uniek karakter te geven, is in het kader van ‘Eleven Fountains’ een fontein ontworpen door de bekroonde Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. Het is de bedoeling dat in elk van de Friese elf steden een bijzondere fontein komt te staan. Eleven Fountains is daarmee een van de grote projecten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Miljoeneninvestering
Voor de herinrichting van het stationsgebied is ruim 20 miljoen euro nodig. Volgens het voorstel betaalt de gemeente Leeuwarden 8,5 miljoen, de provincie Friesland 6,5 miljoen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu 3,55 miljoen euro. Daarnaast rekenen de partners op een Europese subsidie van 2 miljoen euro.
Na de besluitvorming wordt het inrichtingsplan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De aanbesteding start na de zomer, zodat de werkzaamheden eind dit jaar kunnen beginnen. De betrokken partijen overleggen nog over het beperken van de overlast voor de reizigers en het verkeer tijdens de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de metamorfose van het stationsgebied eind 2017 klaar is.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook