Gemeenten kopen weinig duurzaam in
dossier ZE2025

Gemeenten kopen weinig duurzaam in

door in rubriek onderzoek
Reacties uitgeschakeld voor Gemeenten kopen weinig duurzaam in

Weinig gemeenten voldoen aan de afspraak om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen, stelt Natuur & Milieu. Driekwart van de gemeenten stelt geen minimumeisen bij de inkoop van mobiliteit, blijkt uit onderzoek.

Natuur & Milieu onderzocht (.pdf) 41 aanbestedingen uit de eerste helft van dit jaar waarbij 71 gemeenten betrokken waren. Het overgrote deel van die aanbestedingen betrof leerlingenvervoer. 20 procent van alle onderzochte gemeenten stelt alleen de minimumeisen. 75 procent van de gemeenten stelt nog minder of geen duurzaamheidseisen.

73 procent van de leerlingenvervoeraanbestedingen, 83 procent van de WMO-aanbestedingen en 80 procent van de aanbestedingen voor het eigen wagenpark voldeden in de eerste helft van 2015 niet aan de minimum criteria voor duurzaam inkopen.

Vier van de 71 onderzochte gemeenten hanteren hogere inkoopseisen: Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen stellen volgens Natuur & Milieu ambitieuze CO2-eisen of zetten in op elektrisch vervoer.

Daarmee komen de overheden de onderling gemaakte afspraak om in 2015 helemaal duurzaam in te kopen niet na, zegt Natuur & Milieu. Bovendien zijn de minimumeisen voor wat duurzaam inkopen is achterhaald. Zo valt een Euro 4-voertuig (zonder roetfilter) boven de 3500 kilo nog binnen de eisen en zijn alternatieve brandstoffen nog niet gespecificeerd.

Natuur en Milieu wil dat het Rijk de gemaakte afspraken gaat monitoren. Sinds 2011 vindt er geen monitoring op het gebied van duurzaamheid vanuit het Rijk plaats. De ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook