FNV: ‘Nieuwe strategie NS ambitieloos’

FNV: ‘Nieuwe strategie NS ambitieloos’

door in rubriek spoor
2 reacties

FNV kraakt het nieuwe strategische plan van NS. “Het spoorbedrijf kiest voor krimp”, zegt de vakbond. Volgens de bond lijkt het logisch dat NS zich concentreert op het hoofdrailnet, maar is het dat niet.

Volgens bestuurder Andries van den Berg van FNV Spoor is het de hoofdtaak voor NS om goed en betrouwbaar spoorvervoer te verzorgen en daar horen regionale lijnen en een kopje koffie op het perron en een broodje voor onderweg ook bij. Bovendien levert de retailtak NS ook jaarlijks veel geld op, zegt Van den Berg: “Het verkopen van NS Retail, de meest winstgevende tak, zal een financiële aderlating zijn voor NS en haar personeel.”

Volgens CFO Robbe is het de vraag of NS financieel slechter zal worden van de verkoop van de retailformules. “Het is goed mogelijk dat we door concessieverlening meer aan de formules verdienen dan dat we ze zelf zouden exploiteren”, zei Robbe tijdens de presentatie, “Een bedrijf gespecialiseerd in hamburgers bakken kan dat waarschijnlijk veel efficiënter dan wij. Als we goede afspraken kunnen maken over de huur en een deel van de winst, kunnen beide partijen daar beter van worden.”

FNV vindt dat de nieuwe NS-strategie getuigt van weinig visie en vooral is ingegeven door politieke angst. De bond stelt ook vragen over het feit waarom NS zich terugtrekt van de regionale spoormarkt, maar in het buitenland wel blijft bieden op concessies via dochter Abellio. Volgens Robbe is dat laatste logisch: “Het argument om te leren hoe om te gaan bij aanbestedingen gaat misschien niet meer op, maar wat wel blijft gelden is dat we operationeel lering kunnen trekken uit onze buitenlandse activiteiten.”

Lees ook: NS concentreert zich op Hoofdrailnet, Abellio blijft

Van den Berg vreest voor de medewerkers van onder meer NS Retail, al denkt CEO Roger van Boxtel dat de winkelmedewerkers ‘vast wel weer’ een baan bij de nieuwe exploitant kunnen vinden. Van den Berg: “We vrezen dat ook de reiziger de dupe gaat worden van dit kortzichtige beleid. De reiziger is juist gebaat bij een sterke NS, continuïteit, minder versnippering en goed vervoer van deur tot deur. We zijn allemaal gebaat bij een sterk Nederlands spoorbedrijf, dat het hoofd kan bieden aan al die buitenlandse staatsbedrijven die azen op het hoofdrailnet.” FNV wil dan ook dat de plannen van tafel gaan en dat NS een nieuwe strategie ontwikkelt.

Vincent Wever

Over Vincent

Vincent Wever (hoofdredacteur OV-Magazine tussen jan. 2017 en juli 2018) is adviseur en publicist op het gebied van duurzame mobiliteit.

2 reacties

  1. Pieter van Mourik
    2 maart 2016 om 13:00

    De nieuwe NS-strategie lijkt eerder ingegeven door de wens vanuit de Haagse politiek om een afrekening te effectueren na de recente spoordebakels (Fyra en de voortdurende onderprestaties op HSL-Zuid/Intercity Direct) en minder door een visie over de rol van ons (nog steeds) nationale spoorbedrijf zou moeten zijn in de mobiliteitsontwikkeling in Nederland en kennelijk al helemaal niet door een bedrijfsratio. Twee sociaal-demcratische bewindslieden verantwoordelijk voor NS en geen visie op de maatschappelijke rol die NS moet vervullen.

  2. Wouter van Gessel
    6 maart 2016 om 15:31

    De gehele OV sector behalve de burgerluchtvaart is ambitieloos. Vele kapiteins op een schip maken een schip stuurloos. Zo ook de OV sector. Verder is de overheid als opdrachtgever een onbetrouwbare onstabiele factor die geen vertrouwen geeft. Ook is de OV sector verlamd door de auto- en IT industrie die veel miljarden investeren in nieuwe technologieën van elektrische auto’s en zelfsturende auto’s. Door deze ambitieloze houding is de sector niet in staat om een sterk verhaal te maken waar men in wil investeren. Het is jammer dat de OV sector zo verlamd is. Juist de OV sector en met name de geleidetransport hebben grote kansen. Die blijven nu liggen. Er moet sterk geïnvesteerd worden om het OV interessant te maken voor de mobilist. Maar het versterken van je fundament om zo te zorgen dat iedereen kan werken,dromen, ontmoeten en recreëren maakt deze investering het waard.

Lees ook