Minder ov in de zomer is ‘keuzes maken’

Minder ov in de zomer is ‘keuzes maken’

Bij de meeste stads- en streekvervoerders duurt de zomerdienstregeling te lang, stelt ombudsman OV Loket. Die regeling moet volgens de ombudsman terug naar zes weken. De vervoerders stellen unaniem maatwerk te willen leveren.

950 reizigers hebben klachten ingediend bij OV loket, waarvan een groot deel over de te lange zomerdienstregeling gaat. Dat blijkt uit de derde Kwartaalrapportage van OV loket. “Een dienstverlening op halve kracht past steeds minder goed in de moderne tijd”, schrijft het OV Loket.

Keolis spant de kroon. In de regio Twente en Utrecht rijdt de vervoerder negen weken volgens aangepaste dienstregeling, staat in het rapport. Woordvoerder Hanneke Ruiter: “We moeten keuzes maken en het beschikbare overheidsbudget zo goed mogelijk verdelen. Als we minder rijden in de zomer, kunnen we meer rijden in de winter. We kijken naar vraag en aanbod.” Ze nuanceert dat Keolis in Utrecht zeven weken aangepast rijdt.

Joyce de Vries van Arriva sluit zich daarbij aan. “Door in de weken voor de schoolvakantie minder te rijden, kunnen we in de rest van het jaar meer ritten aanbieden waar veel reizigers van profiteren. Wel beoordelen we jaarlijks of extra ritten nodig zijn bij streeklijnen of dorpen.”

HTM-woordvoerder Marijke Poppelier voegt toe dat personele bezetting en infrastructurele projecten ook doorslaggevend zijn. “In de zomer vindt meer werk aan het spoor plaats en is minder personeel beschikbaar.”

Maatwerk in de Randstad
Maar dat betekent niet dat de frequentie overal omlaag gaat, gaat Poppelier verder. “Tram 9 naar Scheveningen reed in de zomer 12 keer per uur in verband met dagjesmensen en toeristen. We willen maatwerk leveren.”

Ook bij GVB rijdt de tram ‘s zomers hoogfrequent in verband met toeristen. “Scholieren en studenten reizen dan minder. Die pakken vaak de metro, dus gaat de metrofrequentie terug”, aldus woordvoerder Manon Huisman. “In de winter zien we meer woon- en werkverkeer. In de zomer meer dagjesmensen. We verdelen het beschikbare materieel op de reispieken.”

Herhaling van vorig jaar
In 2016 kwamen al veel klachten bij OV Loket binnen uit de regio’s Brabant en Nijmegen, waar Arriva en Connexxion/Hermes actief zijn. Zij komen ook dit jaar op de lijst van ‘te lange zomerdienstregeling’ voor.

De Vries van Arriva: “In Brabant kunnen wij niet van acht naar zes weken gaan, omdat we dan de rest van het jaar in het voorzieningenniveau zouden moeten snijden. Speerpunt is slim in te spelen op de vraag van de reizigers.”

Lucas Stassen, woordvoerder van Connexxion en Hermes, voegt toe dat op drukke lijnen, zoals naar Eindhoven Airport, de frequentie wel in stand blijft. “Maar op de concessie Arnhem-Nijmegen zien we in de zomer een daling tot vijftig procent in het reizigersaanbod. Dat rechtvaardigt naar onze mening een tijdelijke verlaging van frequentie op diverse lijnen.” Wel heeft Connexxion/Hermes de informatievoorziening naar reizigers verbeterd.

Klachten helpen
Dat klachten wel kunnen leiden tot een aangepaste zomerdienstregeling, bewijst HTM. “In overleg met opdrachtgever MRDH verkorten we de zomerdienstregeling in 2018 naar zes weken”, zegt Poppelier. “Tijdens de spits zetten we zes extra ritten per uur in op tram 3 en 4. Voor tram 9 blijft de frequentie hoog op zomerse dagen.”

2 reacties

  1. Julien
    16 november 2017 om 08:55

    Helemaal waar dit, ook wel een beetje jammer dat de zomerdienstregeling in Twente zo vroeg begint. De populairste route naar de UT van Enschede is vanuit Hengelo met lijn 9, die de laatste twee weken dat de UT open is maar 1x per half uur gaat (ipv nu elke 10 tot 5 minuten). Moet niet kunnen. Vakantiedienstregeling tijdens vakanties, niet daarbuitenom.

  2. Twan Laan
    17 november 2017 om 16:33

    Wat me opvalt is dat hier alleen rezigers en vervoerders aan het woord worden gelaten. Waar is de concessieverlener? Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om bij de aanbesteding en concessieverlening duidelijke afspraken te maken over het dienstverleningsniveau in en buiten de vakantieperiodes.

Lees ook