‘Single check-in check-out moet er komen’

‘Single check-in check-out moet er komen’

Het CDA vraagt opnieuw om het enkelvoudig in- en uitchecken bij verschillende vervoerders in treinen te realiseren. Reizigersvereniging Rover pleit voor een breed palet aan oplossingen.

Op dit moment moeten reizigers bij het overstappen tussen vervoerders nog steeds opnieuw in- en uitchecken. CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels ziet dit graag veranderen. De invoering van het voorstel levert reizigers tijdwinst en reisgemak op. Dit maakt het ov voor veel reizigers aantrekkelijk.

Breed palet aan oplossingen
Reizigersvereniging Rover pleit in het manifest ‘De reiziger centraal’ om reizen aantrekkelijker te maken, door enkelvoudig in- en uitchecken in te voeren. Rover-directeur Freek Bos: “De reiziger ervaart veel ongemak bij het overstappen. Om dit voor de reiziger weg te nemen is een breed palet aan oplossingen nodig.” Wat Rover betreft moet de reiziger een keuze krijgen om op verschillende manieren te kunnen betalen. “Bijvoorbeeld met de mobiele telefoon waarbij GPS de locatie van de reiziger kan bepalen als oplossing voor het in- en uitchecken: dit kan voor sommige reizigers interessant zijn. Voor andere reizigers kan een OV-chipkaart 2.0 een uitkomst zijn. Maar hier bestaat de kans dat bijvoorbeeld slechtzienden er niet goed mee uit de voeten kunnen. Daarom willen wij diverse oplossingen, zodat de reiziger de keuze heeft”, aldus Rover.

Landelijke applicatie
Eerder dit jaar wees staatssecretaris Stientje van Veldhoven de ontwikkeling van een dergelijk nieuw systeem af, omdat ze het te duur vond. Daarnaast gelooft ze dat in de toekomst nieuwe systemen, zoals betalen via apps, enkelvoudig inchecken wel mogelijk maakt. De regering heeft een landelijke applicatie met locatiebepaling voor ogen. Dit gaat het CDA en Rover niet ver genoeg. Von Martels: “Zo’n app is een oplossing waarbij reizigers privacy moeten prijsgeven. Anno 2019 moet het ook mogelijk zijn om een oplossing te vinden zonder dat de reiziger zelf actie hoeft te ondernemen.”

Lees ook: Eenmalig inchecken van de baan

Eén reactie

  1. Gilles Ampt
    26 april 2019 om 14:45

    Single check-in en check-out is zeker een belangrijke verbetering, maar laat het geen doel op zich zijn. De les en ervaring van de huidige OV-chipkaart moge zijn dat het uitgangspunt van reizend specificeren niet zaligmakend is en selectief dient te worden ingezet. Het idee van een slimme app op een telefoon met locatiebepaling klinkt mooi en modern, maar is zeker geen oplossing die alle OV-reizigers zal aanstaan. Dit is niets meer en minder dan een persoonlijk volgsysteem. De privacy-autoriteit (AP) zal daar kritisch op zijn.
    Waarom forenzen belasten om elke dag dezelfde check-ins en check-outs te doen? Bij specificatie van de reis vooraf kan immers met veel minder check-ins en check-outs worden volstaan. Ook op basis van minder gegevens kan een accurate opbrengstverdeling tussen vervoerders gerealiseerd worden. Om aan de AVG (privacy wetgeving) te voldoen dient data-minimalisatie voorop te staan. Te prefereren is een meer selectieve inzet van check-in en check-out. Tevens levert dit meer reisgemak op, ook op dagen met een lege telefoon.

Lees ook