Hbo-lesboek rond gezonde verstedelijking

Hbo-lesboek rond gezonde verstedelijking

door in rubriek onderzoek
Reacties uitgeschakeld voor Hbo-lesboek rond gezonde verstedelijking

Zes pilotsteden hebben samen met het ministerie van IenW in vier jaar tijd praktijkervaring opgedaan, kennis vergaard en zijn tot nieuwe inzichten gekomen binnen het thema gezonde verstedelijking. Dit alles is gebundeld in een hbo-lesboek Slimme Gezonde Stad, dat gratis te downloaden of in gebundelde vorm te koop is.

Het programma is dan wel beëindigd, maar het thema gezonde verstedelijking is actueler dan ooit, zegt Evelyn Hijink, senior beleidsadviseur bij IenW voor het Programma Slimme en Gezonde Stad. “Steden verdichten in een hoog tempo, de ruimte is schaars, de luchtkwaliteit staat onder druk en de bereikbaarheid is een punt van zorg.”

Vijf hoofdstukken
De lezer vindt in vijf hoofdstukken beleidsaspecten, inzetbare methodieken en praktijkvoorbeelden van gezonde verstedelijking. De hoofdstukken zijn: ‘Hoe slim en gezond is de stad?’, ‘De gezonde stad’, ‘Het groene kapitaal’, ‘Ontmoetingsplekken: broedplaatsen voor burgerinitiatief en Duurzame mobiliteit’.

Succesvol programma bekroond met boek
Het idee voor het boek ontstond bij de afronding van het programma Slimme en Gezonde Stad en door de samenwerking van het ministerie met enkele hogescholen.  Hijink: “Frans van den Goorbergh van Hogeschool van Hall Larenstein, Ingrid Bakker van Hogeschool Windesheim, Fred Sanders van de TU Delft en Bas Hilckmann van de De Haagse Hogeschool raakten enthousiast voor het idee en al snel werd een redactieteam gevormd. Na een aantal vergaderingen lag er een concept voor het leerboek en voor de hoofdstukindeling.”

Naast dit lesboek zijn op www.slimmeengezondestad.nl onder ‘Publicaties’ alle kennis- en ervaringsproducten te vinden die het programma heeft opgeleverd, samen met de zes pilotsteden, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Eindhoven. Ook is er nog een actieve LinkedIn-groep.

Slimme en gezonde stad als uitgangspunt
Het beoogde doel van het programma, dat liep van 2015-2018, was: ‘Iedere gemeente neemt de Slimme en Gezonde Stad als uitgangspunt voor beleid en uitvoering’. Is dit doel bereikt? Hijink: “Een stad is nooit af en je doel dus ook nooit bereikt en dat is maar goed ook. Steden transformeren op een indrukwekkende wijze. Je ziet dat de gemeenten steeds integraler naar hun opgaven kijken. En die aanpak blijft aandacht vragen, dat geldt overigens ook voor het Rijk.  Zaak is nu om ook de wijken die wat achter blijven aandacht te geven. En, belangrijk, blijven waken dat in de opdrachtverlening de duurzaamheidsopgaven niet sneuvelen uit kostenoverwegingen of haast. De enorme verdichtingsopgaven zijn urgent; dan is het des te urgenter niet overhaast bouwbesluiten te nemen en zorgvuldig de zaken blijven afwegen en integraal te werk gaan, ook al kost dat meer tijd. Haastige spoed…“

Het lesboek is in gedrukte vorm te bestellen (19,95 excl BTW en verzenkosten) of gratis te downloaden.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook