OV-concessiedatabase online

door Marcel Slofstra in rubriek artikel
geen reacties

CROW-KpVV heeft de aanbestedingen in het openbaar vervoer inzichtelijk gemaakt met de nieuwe online OV-concessiedatabase, die vrij toegankelijk is. Later dit jaar volgt de Besteksdatabase met recente ov-bestekken, waarvoor belanghebbenden een account kunnen aanvragen.

Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 heeft CROW-KpVV de beschikbare kennis op het gebied van ov-aanbestedingen verzameld. Alle informatie was weliswaar beschikbaar, maar zat ‘verstopt’ in de aanbestedingsdocumenten. Dit maakt het lastig de gemaakte keuzes voor de inrichting van de concessies op een rijtje te zetten en goed te kunnen analyseren. Dat was voor CROW-KpVV aanleiding om een OV-concessiedatabase en een Besteksdatabase te ontwikkelen.
 
Met de ontwikkeling van de OV-concessiedatabase en de Besteksdatabase is informatie eenvoudiger vindbaar en te gebruiken bij nieuwe aanbestedingen. Daarmee wordt het mogelijk om de ervaringen uit het verleden optimaal in te zetten voor keuzes in de toekomst. Niet gebaseerd op beelden, aannames en meningen, maar op basis van feiten.
 
OV-concessiedatabase
De online concessiedatabase geeft een overzicht van een groot aantal aanbestedingen van het openbaar vervoer. Per aanbesteding verschaft de database informatie over 68 aspecten. Ook is documentatie beschikbaar. Onderwerpen als ‘sturing van de concessie’ en ‘gunningscriteria’ komen aan bod. De concessiedatabase is vrij toegankelijk via https://www.ovconcessiedatabase.nl/
 
(Bron: CROW)

Laat een reactie achter

Lees ook