Qbuzz eind 2024 in Friesland actief

dinsdag 17 oktober 2023

Momenteel is Arriva nog de vervoerder in Friesland, maar vanaf december 2024 rijdt Qbuzz hier. © provincie Fryslân

Qbuzz verzorgt in de periode december 2024 tot december 2034 het busvervoer in Friesland. Dit is de uitkomst van de openbare Europese aanbesteding van de provincie Fryslân. Qbuzz bood fors meer openbaar vervoer dan nu het geval is, en won daarmee van de andere inschrijvers Arriva en EBS.

De aanbieding van Qbuzz kenmerkt zich door de volle inzet op het terugwinnen van reizigers en het aantrekken van nieuwe reizigers, zo stelt de provincie. Voor de reiziger betekent het dat er een ruimere dienstregeling komt ten opzichte van 2023. Ook worden reistijden op de hoofdstructuur verkort, door de inzet van snellere verbindingen. Ook komen er nieuwe rechtstreekse busverbindingen bij en betere aansluitingen op regionale en landelijke treindiensten.

Reacties

Gedeputeerde Matthijs de Vries reageert tevreden op het aanbestedingsresultaat: “In ons bestuursakkoord hebben we genoemd dat we ons inzetten voor het regionaal openbaar vervoer. Vooral op het platteland. De aanbieding van Qbuzz zorgt ervoor dat meer dorpen vaste reismogelijkheden krijgen en er zullen dus meer bussen rijden op het platteland.’’

Gerrit Spijksma, Ceo van Qbuzz: “Vijftien jaar geleden is Qbuzz opgericht en was concessie Zuidoost-Fryslân één van de eerste concessies die we mochten uitvoeren. Dat we nu in ons jubileumjaar de gunning krijgen om het busvervoer te gaan verzorgen in de hele provincie én op de Waddeneilanden maakt ons erg blij. Dat voelt als thuiskomen.”

Andere inschrijvers hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het gunningsbesluit. Wordt geen bezwaar gemaakt, dan is het gunningsbesluit onherroepelijk en kan gestart worden met de implementatie.