Stilstaan is geen optie 

vrijdag 8 december 2023

2023 is een jaar van schaarste voor de ov-sector. Vervoerders lopen veelal tegen dezelfde uitdagingen aan. Een tekort aan menskracht zet onze dienstverlening onder druk. Lange levertijden zorgen voor vertragingen bij de instroom van nieuwe voertuigen. Hogere kosten voor energie, brandstof en onderhoud beperken onze financiële mogelijkheden. Ook op het elektriciteitsnetwerk dreigt schaarste. De vraag naar elektriciteit is groter dan ooit. Er is een tekort aan plek voor grootgebruikers, zoals ov-bedrijven. Dit zorgt nu al voor wachtlijsten en vertragingen.  

Magere jaren dus, waarin we al snel geneigd zijn om te denken vanuit beperkingen. Investeren, innoveren en ontwikkelen is spannend in tijden van schaarste. Maar schaarste inspireert ook creativiteit. Door de middelen die we wel tot onze beschikking hebben, slim te benutten, kunnen we onze reizigers alsnog goed van dienst zijn. Zo blijven we ook in staat om te werken aan de doelstellingen van de toekomst. De energietransitie is een goed voorbeeld. Zero Emission is voor onze sector niet alleen een doel voor de lange termijn. Het is ook een middel dat ons nu al kan helpen bij de dagelijkse uitdagingen in onze sector. Projecten waarin we slimmer leren omgaan met energie, stellen ons in staat om onze reizigers snel, comfortabel en duurzaam van A naar B te brengen.      

Binnen Transdev ontwikkelden we bijvoorbeeld een softwareprogramma waarmee we de batterij-capaciteit van onze elektrische vloot op elk moment van de dag kunnen monitoren. 'TakeCharge' voorspelt op basis van alle relevante data wanneer de actieradius van een elektrische bus te krap wordt. Als er bijvoorbeeld een laadmoment overgeslagen of ingekort wordt, signaleert TakeCharge de impact hiervan op de rest van de dienstregeling. Indien nodig kan er dan een extra laadmoment worden ingepland of van bus gewisseld worden. Daarbij houdt het programma zelfs rekening met weersomstandigheden en verschillende rijstijlen.   

Deze tool stelt ons in staat om de inzet van onze bussen efficiënter te plannen. Heel belangrijk voor de duurzame doelen van morgen, maar ook zeer welkom bij de issues van vandaag. Slim omgaan met de batterij betekent immers ook minder vaak en minder lang laden. Dat heeft een positief effect op de inzet van personeel en materieel. Ook de instroom van nieuwe, lichtere bussen, zoals de Ebusco 3.0 en de VDL NGC, draagt hieraan bij. Dat de inkoop van nieuwe bussen - zelfs in tijden zonder schaarste - een project an sich is, hoef ik de lezers van dit magazine natuurlijk niet uit te leggen.  

Onze ervaringen met en kennis van TakeCharge gaan we delen. Mooie projecten bij één vervoerder leiden immers vaak tot grotere, gezamenlijke initiatieven. Ik ben van mening dat mobiliteitsprojecten hun volledige potentieel bereiken wanneer we als gehele sector van de resultaten leren en profiteren. Met de energietransitie als klinkend voorbeeld. Een volledige transitie is alleen mogelijk als de gehele keten samenwerkt. Daartoe worden zeker stappen gezet. Zo heeft Transdev een sector-overstijgend overleg met andere partijen in de energieketen geïnitieerd, zoals Vattenfall, Alliander, Heliox en Ahold Delhaize. Allemaal groot-opwekkers, netwerkpartijen en grootverbruikers. Samen proberen we efficiënt om te gaan met de capaciteit van het netwerk en zo de elektrificatie-ambitie van Nederland te versnellen.  

Innovatie blijft de sleutel tot het behalen van onze doelstellingen. Op korte termijn en lange termijn. Daarom moeten we alert blijven op de toegevoegde waarde van projecten. Het is belangrijk om tijd en geld te blijven investeren. Zo houden we onze projecten, groot en klein, in beweging. En daarmee ook onze reizigers. Stilstaan is ten slotte geen optie voor het openbaar vervoer.