Flinke investeringen gedaan in toegankelijkheid openbaar vervoer

vrijdag 9 februari 2024

Het ministerie van IenW heeft 30 miljoen euro beschikbaar om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren voor mensen met een beperking. Het geld is onder andere bedoeld om ervoor te zorgen dat op alle treinstations reisassistentie beschikbaar is. 

Tastbare resultaten

Het afgelopen jaar zijn er enkele concrete stappen gezet om het openbaar vervoer toegankelijker te maken.  Zo is er sinds december 2023 reisassistentie beschikbaar op alle stations waar NS stopt. Daarnaast ontwikkelt ProRail een systeem waardoor reizigers van te voren kunnen zien of de liften op stations wel werken zodat reizigers hier rekening mee kunnen houden voordat ze van huis vertrekken. Ook heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2023 een subsidie van anderhalf miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om OV-ambassadeurs aan te stellen. Deze vrijwilligers zetten hun kennis en ervaring in om mensen met een beperking wegwijs te maken in het ov.

Meer stappen

Met het geld dat nu beschikbaar is, kunnen nog meer stappen gezet worden. Een gedeelte van het geld (2 miljoen euro) zal aan landelijke maatregelen worden besteed, maar het grootste gedeelte (28 miljoen euro) is bedoeld om provincies en vervoerregio’s te helpen het ov toegankelijker te maken. Zo kunnen provincies en vervoerregio’s bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor de aanleg van toiletten in regionale treinen, het (rolstoel)toegankelijk maken van buurtbussen, reisassistentie of het aanpassen van bus- of tramhaltes. Tot 1 mei kunnen vervoerregio’s en provincies hun uitvoeringsprogramma’s indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Later dit jaar zal bekend worden hoe het geld wordt verdeeld.