OVV: Onderhoud aan intensief bereden spoornet moet veiliger

woensdag 15 mei 2024

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar het treinongeluk bij Voorschoten in april 2023. Bij het ongeval viel één dode en dertig gewonden. Een passagierstrein reed daarbij in op een overstekende hoogwerker, waarna de trein in botsing kwam met een goedereintrein. De OVV concludeert dat de focus teveel op de beschikbaarheid van het spoor ligt, ten koste van de veiligheid rondom werkzaamheden en onderhoud.

 

 

Bij het ongeval stak een kraan het spoor over tijdens geplande werkzaamheden. Het spoor was op dat moment in dienst. De machinist van de kraan kon het ongeval niet navertellen. 

De OVV heeft de exacte oorzaak van de aanrijding niet kunnen vaststellen, maar komt tot de conclusie dat meespeelde dat het onderhoud plaatsvond terwijl langs de werkzaamheden treinen bleven rijden, waarbij de werklieden het spoor moesten oversteken om hun werklocatie te bereiken. Ook de afhankelijkheid van mondelinge communicatie leverde risico's op. 

Registreer om van te leren

Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad: "Het Nederlandse spoor behoort tot de veiligste in de wereld. Maar toch gaat het te vaak mis of bijna mis op het spoor. Daar moeten we van leren. Wij bevelen de sector aan om veel meer werk te maken van het registreren en analyseren van incidenten. Zo kan de sector gezamenlijk leren, maar ook innoveren in veiligheid."

Verminder risico’s van nachtwerken, ook voor zzp’ers

Het onderhoud aan het spoor vindt veelal in de nacht plaats. Zo ook in de nacht van 3 op 4 april 2023 in Voorschoten. Nachtwerk kent extra veiligheidsrisico’s die de spoorsector nog onvoldoende onderkent. De Onderzoeksraad vindt dat ProRail daar meer aandacht voor moet hebben, zeker in de opdrachtverlening aan aannemers, onderaannemers en de samenwerkende partijen in de railsector. Bijzondere aandacht moet er komen voor zzp’ers. Zij worden veelvuldig in de nachtelijke uren ingezet om de roosters rond te krijgen. Zzp’ers vallen niet onder de Arbeidstijdenwet. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat zij overmatig worden ingezet.