Groen licht voor Ertms

Goed nieuws voor de spoorsector. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Kamer laten weten hoe zij de Europese beveiliging Ertms gaat invoeren. Ze heeft de juiste keuzes gemaakt.

Belangrijk is dat de bewindsvrouw nu daadwerkelijk overgaat tot de invoering van Ertms. En dat zij prioriteit geeft aan de inbouw in het materieel. Al het in Nederland rijdende materieel moet in 2022 van Ertms zijn voorzien, naast ATB. Dit maakt de invoering in de infrastructuur een stuk eenvoudiger. In de baan zijn dan geen dure en complexe duale oplossingen nodig.

Voor de uitrol over de infrastructuur kiest Mansveld min of meer voor een olievlekwerking, om daarmee het aantal complexe systeemovergangen te beperken. Verder komen er pilots met GSM-R als communicatiesysteem op emplacementen. Eén van de potentiële knelpunten van Ertms komt hiermee vroegtijdig in beeld.

Ook kondigt de staatssecretaris in haar brief een ‘aanbestedingsstrategie’ aan. Zij ziet het belang in van marktwerking tussen de spoorwegleveranciers. Dit is een voorwaarde om zo veel mogelijk waar voor het beperkte budget te krijgen.

Voor de invoering van een nieuw systeem voor de volledige infrastructuur en al het rollend materieel – in eigendom bij meer dan tien verschillende vervoerders – komt er een ‘systeemintegrator’. Spannend is aan wie de staatssecretaris deze rol gunt. ProRail en NS zijn voor de hand liggende keuzes, maar zijn belanghebbend. En deze taak, die veel inhoudelijke kennis vraagt, past evenmin bij het ministerie.

Alleen goed nieuws? Uiteraard zijn er nog hete hangijzers, zoals de financiering van de inbouw van Ertms in het materieel. De staatssecretaris stelt dat de vervoerders de kosten ‘naar vermogen’ voor hun rekening moeten nemen. Ze wil dit punt via overleg uitonderhandelen. Helderheid hierover is voor de vervoerders een absolute voorwaarde.

Het beschikbare budget lijkt een beperkte uitrol over de infrastructuur toe te laten. Daardoor blijven de voordelen ook beperkt tot dat deel van het land: de brede Randstad. Zo zien de vervoerders zich gedurende lange tijd geconfronteerd met dubbele kosten voor het in bedrijf houden van beide systemen in hun materieel.

Eén onderwerp roert de staatssecretaris niet aan in haar brief: de remcurves. Ertms controleert of de machinist zich houdt aan het vereiste remgedrag, de zogeheten remcurvebewaking. De huidige remcurves zijn ruim bemeten en gaan daardoor ten koste van de opvolgtijd tussen treinen en dus van de spoorwegcapaciteit. Dat is een kwestie waar de beoogde systeemintegrator zijn tanden in mag zetten.

Lieuwe Zigterman is columnist bij OV-Magazine en strategisch adviseur op het gebied van railsystemen in Europa.

Laat een reactie achter