Wp 2025

Het rondreizend circus van aanbestedingen en concessies nadert het eind van zijn levenscyclus. Natuurlijk, de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000) heeft zijn vruchten afgeworpen. Overheden formuleren beter wat voor openbaar vervoer ze willen, vervoerders schrijven scherper in en de samenleving krijgt meer waar voor haar geld (actuele reisinfo, beter comfort, hogere frequentie, lagere instap, minder uitstoot).

Toch wordt er gemopperd. Overheden, vervoerders en nieuwe spelers lopen langzaam vast in een woud van wetten en regels. Het moet anders. Het openbaar vervoer moet eenvoudiger, flexibeler en innovatiever: beter voldoen aan de vraag van reizigers, sneller inspelen op veranderingen in de samenleving en meer openstaan voor nieuwe ontwikkelingen (intercitybussen, vraaggestuurd ov, zero emissie). Fabrikanten van automatische voertuigen, Google en Über staan te trappelen om ook het openbaar vervoer op te schudden.

Het is een veeg teken dat experimenteerartikel 3 van de Wp 2000 al die jaren nooit is gebruikt. Artikel 29 des te meer: dat is onbedoeld verworden tot een parkeerartikel om onder de concessie van een zittende vervoerder uit te komen.

Hoe de Wp 2000 moet worden veranderd? De ov-sector is zoekende. Enkele partijen hebben een steen in de vijver gegooid. Denk aan het Bestek van de toekomst van kennisplatform CROW KpVV in het kader van Samen op reis (van reizigersvereniging Rover en duurzaamheidsclub Urgenda). Ontwikkelteams van overheid, vervoerder en soms ook reizigers zijn een eerste stap.

Van de installatie van de commissie-Brokx (in 1991) tot de invoering van de Wp 2000 (in 2001) heeft de discussie tien jaar gewoed. Als we dus in 2025 aan de slag willen met een andere, beperkte of flexibele wet, moeten we nú beginnen met nadenken. Misschien luidt de conclusie dat we heel andere middelen nodig hebben voor de aansturing en financiering van openbaar vervoer. Want een wet hobbelt per definitie achter de feiten aan.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat de discussie over een Wp 2025 niet aanzwengelen. De discussie moet komen van overheden, vervoerders, reizigers en nieuwe spelers. Of beter gezegd: van wijze mannen en vrouwen. Wie neemt het voortouw? Wie wordt onze nieuwe Gerrit Brokx?

Laat een reactie achter