'Belangrijk dat ov-sector samen optrekt'

donderdag 1 juni 2023

Advies- en ingenieursbureau Movares is trots op de projecten die het uitvoert. Ov-adviseurs Fabian Wegewijs en Wietse te Morsche vinden het belangrijk om hun kennis en ervaring te delen met de rest van de ov-wereld, maar ook te leren van anderen. Daarom is Movares Vriend van OV-Magazine geworden.

Movares wordt bij projecten vaak ingevlogen in de vroege planvormingsfase, zoals bij MIRT-verkenningen, om mobiliteitsnetwerken voor de toekomst te ontwikkelen. Wegewijs en Te Morsche zien een trend, waarbij nieuwbouwlocaties goed ontsloten moeten worden met ov-oplossingen en met de te verwachten reizigersgroei zijn schaalsprongen nodig.

Netwerken uitdenken

Daarbij zijn per situatie natuurlijk verschillende vervoersoplossingen mogelijk. Een actueel voorbeeld is de SUNIJ-lijn (sneltram Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein), die in de toekomst mogelijk deels ondergronds gaat. Zou een bus of metro niet aantrekkelijker zijn geweest? “Bussen hebben onvoldoende capaciteit om de te verwachten reizigersgroei op te vangen. Een metro moet conflictvrije lijn zijn, maar hier zijn wel gelijkvloerse kruizingen.”

Elke vervoersoplossing heeft voor- en nadelen, stelt Wegewijs. “Een bus is flexibeler inzetbaar en kan uitwaaieren, een tram rijdt één route met een vast begin- en eindpunt. Dat netwerk moet je goed uitdenken.” Om de effecten op de bereikbaarheid te meten, maakt Movares gebruik van een tool: de Verbindingswijzer.

Lange ov-geschiedenis

De kennis en ervaring die Movares in de loop der jaren heeft opgebouwd, wil het bedrijf graag delen met de rest van de ov-wereld. Dat vinden de mannen wel aan hun stand verplicht: de passie voor openbaar vervoer zit tot in de haarvaten van het bedrijf, dat zich in 1995 afsplitste van moederbedrijf NS. In 2006 werd de naam Holland Railconsult omgedoopt tot Movares.

“Mensen die bij ons werkenzijn gepassioneerd over het ov, spoor of duurzaamheid”, stelt Te Morsche. “Dat heeft met onze NS-geschiedenis te maken. Onze kantoren zitten door het hele land verspreid en vrijwel allemaal op of bij stations. Movares werkt met weinig leaseauto’s en parkeerplekken.” Duurzaamheid speelt een belangrijke rol: het bedrijf is al sinds 2010 CO2-neutraal en heeft een Zero Waste Certificaat.

Vriend van OV-Magazine

Het lag dan ook voor de hand dat Movares Vriend van OV-Magazine zou worden, zegt Te Morsche: “In een vakblad kun je leren van de artikelen die je leest. De ov-wereld is weliswaar klein, maar ook heel uiteenlopend qua thematiek. Je kunt je niet overal mee bezighouden. In een vakblad als OV-Magazine wordt al die kennis gebundeld.”

Bovendien zien Wegewijs en Te Morsche dat de ov-wereld het zwaar heeft: “De dagelijkse operatie blijft worstelen, maar op lange termijn blijven investeringen broodnodig. Het ov is niet op zijn retour, die visie moeten we blijven uitdragen. En daar moeten we mensen van overtuigen. Daarin moeten we als sector samen optrekken en dat kan via OV-Magazine.”  Bovendien zijn de heren wel benieuwd hoe andere ov-partijen, zoals vervoerders en overheden, denken over bepaalde thematiek.

Word ook Vriend

Vindt uw bedrijf of organisatie een toonaangevend en kritisch vakblad belangrijk? Dat met een open blik over de ontwikkelingen in de markt schrijft, achtergronden duidt, verdieping geeft, hoor en wederhoor toepast en de mensen ‘achter’ het bedrijf of beleid interviewt? Word dan ook Vriend van OV-Magazine.