MuConsult

"MuConsult staat voor kennisdeling. Wij zien er naar uit om nog meer bij te dragen aan de kennisdeling in de ov-sector via dit platform en daarom zijn wij Vriend van OV-Magazine."

MuConsult
MuConsult is een onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 1990 klanten bedient met inhoudelijk hoogwaardige en waardevrije bouwstenen die bijdragen aan het maatschappelijk belang. Wij werken aan mobiliteitsopgaves vanuit multidisciplinaire teams, waarbij iedereen zich eigenaar voelt van de vraag van de klant. In 2020 is MuConsult een verregaande samenwerking aangegaan met onderzoeks- en adviesbureau Panteia. Met deze samenwerking zijn wij nóg beter in staat om opdrachtgevers te ondersteunen met integraal strategisch beleidsadvies en meer data-gedreven onderzoek.

Onze adviseurs verbinden mobiliteitsopgaves aan bredere maatschappelijke opgaves. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, leefbaarheid van de stad en het landelijke gebied, gezonde en vitale burgers, vervoersarmoede en verkeersveiligheid. In nog breder verband spelen opgaven zoals ruimtelijk beleid en arbeidsmarktbeleid, de energietransitie en de circulaire economie, verstrekkende gevolgen van ontwikkelingen in de ICT sector en veranderende verhoudingen tussen de publieke en private sector.

Wij geven advies aan Rijksdiensten, provincies, vervoerregio’s en gemeenten in de hele mobiliteitssector. Onze kennis en ervaring is bijzonder groot in thema’s zoals aanbestedingen en concessiebeheer in het openbaar vervoer, het innoveren van kleinschalig vervoer en het uitwerken van integrale stedelijke bereikbaarheidsprogramma’s. Ook werken wij aan meer technische vraagstukken, zoals het evalueren en (door)ontwikkelen van beleidsinstrumenten zoals Betalen naar Gebruik, de WP2000, de Vrachtwagenheffing en de SVIR Bereikbaarheidsindicator en de implementatie en evaluatie van Smart Mobility zoals Talking Traffic, ADAS, MaaS en deelmobiliteit bij mobiliteitshubs. Op strategisch niveau werken wij aan het voorbereiden en uitvoeren van BO MIRT processen, de mobiliteit gerelateerde uitwerking van het Klimaatakkoord en het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor het maken van integrale en adaptieve lange termijn beleidskeuzes.

Vanuit deze thema’s adviseren wij opdrachtgevers ook over de korte- en lange termijn effecten van onvoorziene gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de effecten van de coronacrisis op het reisgedrag en de modaliteitskeuzes van doelgroepen. Die keuzes hebben consequenties voor onder andere dienstverlening in het openbaar vervoer, spreiden van activiteiten en verplaatsingen bij werkgevers en onderwijsinstellingen. Ook adviseren we over lange termijn scenario’s en investeringsopgaven. 

Bezoekadres

Utrechtseweg 24 Amersfoort, Nederland.

Contactgegevens

T. 033 46 55 054
E. info@muconsult.nl

Artikelen, evenementen & downloads van MuConsult