Bedenker OV-fiets: 'Het is wel aan een upgrade toe'

In een tijd dat veel deelmodaliteiten komen en soms weer gaan, bleef de OV-fiets altijd bestaan. Afgelopen april kreeg uitvinder Ronald Haverman een Koninklijke onderscheiding voor zijn innovatie van twintig jaar geleden.

‘Elke bus heeft een eigen karakter’

Het autobusmerk Setra bestaat 70 jaar. Daarom reisde een handjevol Nederlandse en Vlaamse journalisten eind juni – natuurlijk per Setrabus – af naar Neu-Ulm (Duitsland) om twee dagen ‘buscultuur’ op te snuiven.

Busbedrijven vrezen lagere rijsnelheid

Lagere maximum verkeerssnelheden in binnensteden verhogen de verkeersveiligheid. Maar vervoerders vrezen dat de kosten oplopen en reizigers de bus bovendien eerder links laten liggen. Zij willen erover in gesprek.

Waar past laadinfra in vol Amsterdam?

Om de elektrificatie van het busvervoer in goed banen te leiden is een adequate laadinfrastructuur essentieel. Maar zowel boven als onder de grond liggen steden al behoorlijk vol. Dus hoe gaan we daarmee om en welke kansen liggen er?

Alex Rentier wil vooruit met Keolis

Sinds ruim een half jaar is Alex Rentier de nieuwe CEO bij Keolis Nederland. Met de ervaren ov-bestuurder in de gelederen is het bedrijf klaar voor een frisse start, nadat het in 2020 meermaals negatieve publiciteit haalde.

Realisatie energiehubs steeds dichterbij

Om de energietransitie in het OV te versnellen, bieden energiehubs mogelijkheden. Die ontwikkeling vergt een samenwerking van partijen, die elkaar nog niet altijd kennen.

'Rijk moet regie voeren en investeren'

Terwijl de financiële bijdrage van het Rijk aan het ov de afgelopen jaren onder druk stond, is de roep om de miljarden groter dan ooit. “Den Haag heeft de afgelopen jaren met de hand op de knip geleefd.

Reisgedrag blijft lastig voorspelbaar

Al sinds het begin der ov-tijden is het voorspellen van reizigersstromen essentieel voor het aanbieden van goede en efficiënte diensten. TU Delft-studente Lara Witte onderzocht, samen met NS, of de huidige voorspellingen en modellen nog we

Hoe design bijdroeg aan R-net-succes

Ruim tien jaar geleden werd de basis gelegd voor de productformule R-net. Tot 2028 sluiten steeds meer metro’s, trams en treinen aan op dit Randstadnet.