Successen van flexibel ov onder de loep

Om het ov-systeem op niveau te houden, moeten we creatiever omgaan met beschikbare financiële middelen, stelt Fabian Wegewijs, ov-adviseur bij Movares. Hij beschrijft de succesfactoren van flexdiensten.

Digitaal gemak kan ook een drempel zijn

Op alle fronten wordt ons leven allengs digitaler - ook reizen met het ov regelen we veelal online. Een grote groep mensen heeft echter moeite om zijn weg te vinden op internet en in apps.

OV-bureau wil energiehub aanjagen

Rogier Pennings van Stevin Technology Consultants wil de ontwikkeling van energiehubs graag in een stroomversnelling brengen. Maar hoe komt zo'n innovatie nou van de grond?

Een verkenning om ov en doelgroepenvervoer te integreren

De samenwerking tussen de werelden van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer kan beter, door beide onderwerpen op één integrale tekentafel te behandelen. Maar over de vraag op welk schaalniveau dit moet gebeuren, verschillen de me