Nieuw ov-beraad maakt van TLS coöperatie

Nieuw ov-beraad maakt van TLS coöperatie

door in rubriek OV-chipkaart
Reacties uitgeschakeld voor Nieuw ov-beraad maakt van TLS coöperatie

Trans Link Systems moet vóór 1 juni 2014 een coöperatie zijn waarin alle vervoerbedrijven een gelijkwaardige positie hebben. Dat is een van de zaken die het nieuwe Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) wil regelen. Nu is OV-chipkaartconsortium TLS van de stadsvervoerders GVB, HTM en RET en van NS dat een meerderheidsbelang heeft. 

De ov-sector is een nieuw overlegorgaan rijker: het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad. Geen ‘permanente structuur’ met bevoegdheden om knopen door te hakken, zoals kwartiermaker Henry Meijdam voor ogen had. Maar een overlegclub die besluiten neemt op basis van vrijwilligheid én consensus. Die besluiten gaan over landelijke kwesties die de grenzen van regionale concessies overstijgen, vooral rond de OV-chipkaart.

De lijst met slepende chipkwesties die het NOVB hoopt op te lossen is lang: dubbel opstaptarief afschaffen, lange-afstandskorting regelen, OV-chipkaartdata delen, incomplete transacties onderzoeken, één loket voor OV-chipkaartklachten instellen. Op die fronten zijn er veel intenties maar weinig afspraken, laat staan resultaten.

Voor de zomer moet er ook een gezamenlijke toekomstvisie liggen op de OV-chip 2.0, oftewel achteraf betalen via de smartphone. Dat zou ook moet kunnen via andere providers dan TLS. Bij de proef van vervoerder Arriva op zes spoorlijnen in Noord-Nederland met het Duitse systeem Touch & Travel betalen reizigers via telecomproviders. In de Werkagenda NOVB (.pdf) staat verder dat er deze zomer een sectorbrede visie moet zijn op overzichtelijke, landelijke ov-producten en -tarieven en dat reizigers meer hulp moeten krijgen om hun optimale kaartje of abonnement te kiezen. Nu zien ze vaak door de bomen het bos niet meer.

Het nieuwe NOVB is een breder overleg dan het bestaande Regionaal Openbaar Vervoer Beraad. In dat ROVB praten de negentien decentrale overheden en regionale vervoerders alleen over landelijke kwesties in het stads- en streekvervoer. In het NOVB zitten ook de twee landelijke hoofdrolspelers op het spoor: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en NS.

Het NOVB kent drie lagen: een bestuurlijk overleg onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker (71) en een directeurenoverleg en vervoerders-overhedenoverleg met als voorzitter oud-gedeputeerde en oud-senator Eric Janse de Jonge (56). IenM betaalt hen de komende twee jaar en draagt ook de kosten van secretaris Marlous van Oordt, senior beleidsmedewerker bij IenM. In alle overleggen zitten dezelfde partijen: Rijk, ov-autoriteiten, NS, stads- en streekvervoerders.

Voorzitter Arriën Kruyt van reizigersvereniging Rover en Herman Bouma namens de Rocov’s hebben geen stemrecht, maar mogen in het directeurenoverleg aanschuiven als adviseurs namens de consumentenorganisaties. Bij een vertrouwelijk agendapunt zijn ze niet welkom.

Als de agenda daarom vraagt, mogen ook algemeen directeur Arco Groothedde van TLS en een expert van ProRail hun zegje doen. Komt het directeurenoverleg ergens niet uit, dan wordt de kwestie opgeschaald naar het bestuurlijk overleg.

Het NOVB rapporteert twee keer per jaar aan staatssecretaris Mansveld van IenM en via haar ook aan de Tweede Kamer.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook