Mobiliteitscentrale Flevoland beste ov-bestek

Mobiliteitscentrale Flevoland beste ov-bestek

door in rubriek algemeen
Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitscentrale Flevoland beste ov-bestek

De mobiliteitscentrale Flevoland is tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer verkozen tot het Beste ov-bestek 2015. Een bestek waar de sector nog wat van kan leren, aldus de jury.

De jury heeft bij de beoordeling van de bestekken met name gelet op de aard van de gunningscriteria, de bijdrage aan andere beleidsdoelstellingen zoals duurzaamheid, ruimte voor innovatie en aanpassingen gedurende looptijd, controleerbaarheid van de doelstellingen, de mate waarin de reiziger centraal wordt gesteld en leesbaarheid.

De inzending van Flevoland onderscheidt zich volgens de jury ten opzichte van de andere inzendingen onder meer door de overzichtelijkheid van het bestek en de relatief grote vrijheid die aan de uitvoerder wordt gegeven. Voor een heel complexe opdracht is gedelegeerd opdrachtgeverschap gecreëerd. Er zijn weinig gunningscriteria benoemd, waardoor een inschrijver in staat is om zich beter te onderscheiden. Daarbij is de focus gelegd op ‘need to have’, in plaats van op ‘nice to have’.

Het beste bestek gaat expliciet in op de verantwoordelijkheden van de aanbestedende overheid. Dit is voor de inschrijver heel helder en komt volgens de jury ook de kwaliteit van de aanbesteding ten goede. De positie van de reiziger is in dit bestek expliciet geborgd door een periodiek overleg met een reizigerspanel in te stellen. Daarnaast is een bonus voor de vervoerder gekoppeld aan de reizigerstevredenheid.

De verkiezing is georganiseerd in het kader van Samen op Reis met als doel innovatie in het OV te stimuleren door meer bekendheid te geven aan vernieuwende concepten binnen aanbestedingstrajecten. De jury, onder leiding van Marijke van Haaren (voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer), heeft voor de verkiezing 10 inzendingen ontvangen, waarvan 8 bestekken en 2 alternatieve inzendingen.

Juryvoorzitter Marijke van Haaren: “Innovaties zijn de afgelopen jaren nauwelijks tot stand gekomen door onder andere te gedetailleerde bestekken. Met deze verkiezing zijn we op zoek gegaan naar aanbestedingen die voorop gaan in vereenvoudiging, flexibiliteit en innovatie in de contactvorming.”

Naast Van Haaren bestond de jury uit uit Ray Bodok (adviseur mobiliteit bij Arcadis), Stefan Hulman (algemeen directeur 9292), Rudy Schoonveld (ov-adviseur reizigersbetrokkenheid) en Wim van Tilburg (clusterhoofd Verkeer en Vervoer CROW-KpVV).

Winnaars

Van links naar rechts: Wim Dijkstra (provincie Overijssel), jury-voorzitter Marijke van Haaren en Jaap Lodders (provincie Flevoland).

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook