Investeer in infra, zegt Nederland Mobiel

Investeer in infra, zegt Nederland Mobiel

Nederland Mobiel roept premier Rutte op meer te investeren in infrastructuur. De verlenging van het Infrastructuurfonds met twee jaar is niet goed genoeg.

Een nationale coalitie van 24 organisaties genaamd Nederland Mobiel vraagt de overheid snel meer geld te investeren in extra verbindingen, betere doorstroming en meer comfort. Tien miljard euro vrijmaken door het infrastructuurfonds met twee jaar te verlengen tot 2030 is niet genoeg, volgens de vandaag verschenen brandbrief. In de coalitie zitten partijen als ANWB, NS, ProRail, KNV, FMN, Rover en de Fietsersbond.

Met de aantrekkende economie ontstaan weer langere files op de wegen. Ook het aantal reizigers in het ov groeit gestaag. Door te investeren in infrastructuur ontstaat meer capaciteit voor het wegverkeer, voor treinen, bussen en lightrailverbindingen. Er moeten meer fietsparkeerplekken komen bij treinstations en ov-haltes, en het comfort moet omhoog.

Vrije ruimte
Na het uitbreken van de crisis in 2008 bezuinigden achtereenvolgende kabinetten fors op aanleg en onderhoud van waterwegen, spoorwegen en autowegen. Voor de periode 2010-2028 is er in totaal 12 miljard euro bezuinigd op het Infrastructuurfonds. Projecten zijn vertraagd of geschrapt en het onderhoud is versoberd. De ‘vrije ruimte’ in het fonds is aan projecten toegekend, waardoor er geen ruimte meer is om nieuwe knelpunten aan te pakken.

Er is simpelweg meer geld nodig voor de versnelde aanpak van weginfrastructuur, een betere bediening van sluizen en bruggen, hoogwaardig spoorvervoer en goede fietsvoorzieningen, vindt de coalitie. “Alleen dan houden we Nederland mobiel en wordt verdere groei duurzaam geaccommodeerd. Een stevige financiële injectie in het infrastructuurfonds is dan ook onontkoombaar.”

Bottlenecks
De Lange Termijn Spooragenda (LTSA), in 2014 is goedgekeurd door het parlement, is nog steeds niet voorzien van een budget. Op korte termijn wil Nederland Mobiel bottlenecks zien aangepakt, zoals de ontbrekende boog op de MerwedeLingelijn, de gebrekkige capaciteit van de spoorlijnen Arnhem–Utrecht en Utrecht–Leiden en het ontbrekende inhaalspoor bij Wormerveer, waardoor de bereikbaarheid van Noord-Holland per spoor flink verbetert.

3 kiloVolt
De elektrificatie van het spoornet moet verdergaan en het voltage op de bovenleiding verhoogd van 1500 Volt naar 3 kiloVolt, zoals voorgesteld in de LTSA. Een hogere spanning leidt tot meer capaciteit, minder energiekosten, minder CO2-uitstoot en goedkoper onderhoud. Ook de kostbare investeringen in het Europese treinbeveiligingssysteem Ertms leveren uiteindelijk hun rendement op. Terwijl het opheffen van overwegen, zoals in Vught en Venlo, de leefbaarheid ten goede komt.

Utrecht-Oost
Om Schiphol en Amsterdam goed bereikbaar te houden moet de Noord/Zuidlijn snel worden doorgetrokken naar de luchthaven. Verder heeft Utrecht dringend behoefte aan extra infrastructuur. Aan de oostkant van de stad moet een intermodaal knooppunt voor personenvervoer komen met een betere trein-, tram- en busontsluiting, in combinatie met fietspaden, taxivoorzieningen en autofaciliteiten, aldus Nederland Mobiel.

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving wezen deze maand in de literatuurstudie Kansrijk mobiliteitsbeleid op het belang van relatief kleine investeringen in met name de steden om de bereikbaarheid te verbeteren.

Eén reactie

  1. eduard5208
    24 mei 2016 om 09:25

    Een zoveelste variant op ‘Als de boer niet klaagt en de pastoor niet vraagt, loopt de wereld op zijn end’. Het geleuter van met name Schiphol over een metroverbinding met Amsterdam houdt al minstens 10 jaar aan sinds het eerste lobbypapier CASH (Corridor Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer) het licht zag en door het minister van VenW in de prullenbak werd gedeponeerd. Ondanks een zéér frequente treinverbinding van Schiphol met Amsterdam West (2 stations), Centrum, Zuid (2 stations) en Bijlmermeer (Zuidoost) blijft Schiphol als een verwend kind, dat zijn zin niet gekregen heeft, ergerlijk doordreinen en blèren. Een voor de hand liggende oplossing om de westelijke tuinsteden Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart op een relatief goedkope wijze met Schiphol te verbinden door één of meer tramlijnen door te trekken naar Schiphol wordt telkenmale genegeerd. Een Noordtangent tramlijn naar Schiphol is door toenmalig wethouder Wiebes namens de Stadsregio Amsterdam afgeserveerd. En Utrecht plukt nog steeds de ‘vruchten’ van het jarenlang gevoerde wanbeleid, waarop met name D66 via toenmalig wethouder Kernkamp eind vorige eeuw (1999) zijn stempel heeft gedrukt door een tramverbinding tussen het station en De Uithof via het stadscentrum te torpederen onder het motto ‘een bus is goed genoeg voor de studenten’. Is het langzamerhand niet de hoogste tijd, dat de briefondertekenaars alias de schreeuwers om (nog meer) geld bescheiden en vervuld van schaamte naar de achtergrond terugtreden en het komende decennium niet meer van zich laten horen?

Lees ook