Toekomstbeeld OV komt op stoom

Toekomstbeeld OV komt op stoom

door in rubriek algemeen
Reacties uitgeschakeld voor Toekomstbeeld OV komt op stoom

Overheden en vervoerders hebben samen een visie ontwikkeld op de rol van het ov in 2040. Daarin staat niet de vervoerwijze voorop, maar snelheid, gemak, betrouwbaarheid en betaalbaarheid om van A naar B te komen.

Staatssecretaris Dijksma heeft de gezamenlijke visie Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 van Rijk, provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail vandaag naar de Kamer gestuurd. De visie is onderdeel van Toekomstbeeld OV dat het ministerie van IenM eind volgend jaar wil presenteren. Deze zomer presenteerden NS en de stadsvervoerders ook al een visie in het kader van Toekomstbeeld OV, maar dan voor de Randstad.

Reizigers moeten in 2040 binnen een uur van deur tot deur kunnen reizen tussen de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In dunbevolkte gebieden zorgen innovatieve vormen van vervoer, zoals zelfrijdende voertuigen en deelvervoer, dat reizigers comfortabel op hun bestemming komen.

Uitgangspunt van de visie is dat ov bij uitstek geschikt is voor het vervoeren van grote groepen mensen in drukbevolkte gebieden én dat het snelle hart-op-hartverbindingen biedt tussen verder uit elkaar gelegen stedelijke regio’s. Niet alles kan in enkele jaren worden gerealiseerd. Daarom stellen de partners een ontwikkelagenda op.

Het toekomstbeeld van het ov richting 2040 bestaat uit acht vertrekpunten:

1. Van openbaar vervoer naar mobiliteit
Partners gaan het ov integreren in de mobiliteitsketens van reizigers.

2. Nieuwe mobiliteit bij geringere vraag
Waar vraag naar en aanbod van klassiek ov tekort schieten, komt er flexibel, vraaggericht vervoer.

3. Sneller verbinden van economische kerngebieden
Om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te versterken, komen er snelle verbindingen tussen de belangrijkste economische kerngebieden door het hele land en over de grens.

4. Versterken en integreren ov in stedelijke regio’s
De partners willen het railvervoer versterken om bereikbaarheid en leefbaarheid in en rondom drukke steden en stedelijke regio’s te garanderen.

5. Regionale centra en middelgrote steden blijven verbinden
Ook in 2040 zal een mobiliteitsnetwerk alle regio’s verbinden.

6. Verder verduurzamen
Het verduurzamen van de mobiliteit zal doorgaan om de klimaat- en luchtkwaliteitsdoelen te halen.

7. Innovatie aanjagen
Partners stimuleren innovaties gericht op bereikbaarheid in grote steden, flexibele vraaggerichte mobiliteit en kostenreductie in infrastructuur, materieel en exploitatie.

8. Slimmer samenwerken en financieren
Partijen versterken de samenwerking over de grenzen van vervoerwijzen en beleidsvelden heen voor een goede en betaalbare deur-tot-deurreis.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook