Kennis opdoen over ov tijdens NVC

Kennis opdoen over ov tijdens NVC

door in rubriek algemeen
Reacties uitgeschakeld voor Kennis opdoen over ov tijdens NVC

Een jaarlijks terugkerend programmaonderdeel tijdens het Nationaal verkeerskundecongres zijn de kennissessies. Met dit jaar drie sprekers over het ov. Een overzicht.

Naar Almere van de first tot de last mile
Job Steneker, provincie Flevoland / Jurgen de Haan, Jacobien Klein-Lenderink, CROW

Het monitoren en evalueren van de ketenmobiliteit is van belang om de schakels tussen verschillende netwerken soepel te laten verlopen. Het in ontwikkeling zijnde dashboard deur-tot-deur van CROW maakt de gehele keten inzichtelijk en geeft aan welke schakels nog verbeterd kunnen worden rondom de belangrijkste OV-knooppunten in de provincie. Zo blijkt station Almere Centrum meer werk kan maken van beleving en van capaciteit van de fietsenstalling.

Op weg naar een bereikbaar Hogeland
Boy Boukens NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Afstudeerrapportage over de bereikbaarheid van krimpgebied Het Hogeland in Noord Groningen. Met een nieuwe methode wordt de bereikbaarheid realistisch weergegeven. Door te onderzoeken wat mobiliteitsinnovaties en ketenmobiliteit kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid worden goed onderbouwde aanbevelingen gegeven voor het onderzoeksgebied.

Een visie op verstedelijking en mobiliteit
Mariana Faver, Vereniging Deltametropool

In Londen zijn toegestane woningdichtheden en parkeernormen gebaseerd op de beschikbare kwaliteit van het ov. Eenvoudig gesteld: waar geen of weinig ov beschikbaar is mag men niet bouwen. Een OV-bereikbaarheidsindex, gebaseerd op de Public Transport Accessibility Levels (PTAL) methode uit Londen, maakt het mogelijk om ook hier kansrijke locaties voor woningbouwontwikkeling te identificeren.

Masterclasses
Naast de kennissessies zijn er verschillende masterclasses te volgen tijdens het Nationaal verkeerskundecongres. De colleges die gaan over openbaar vervoer zijn:

  • Duurzame Mobiliteit/Klimaat; van wetenschap naar praktijk (Marco van Burgsteden, PBL/CE, provincie)
  • Future mobility, the city of tomorrow. Case: MaaS Paleiskwartier den Bosch (Willem Snel | &Morgen en Ron Bos| Gemeente Den Bosch)
  • Samen werken aan betere bereikbaarheid in Brabant; hoe doen we dat? (Annemieke Stoppelenburg | &Morgen en Tim Wille | &Morgen/ Brabant mobiliteitsnetwerk)

Aanmelden
Aanmelden voor het NVC in ’s Hertogenbosch kan via deze link. Bekijk hier het hele programma van het Nationale verkeerskundecongres.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook