‘MaaS is een middel, geen doel’

‘MaaS is een middel, geen doel’

De term MaaS komt zó vaak langs, dat ANWB-directeur Frits van Bruggen op het SVA-symposium afgelopen zomer meldde er ‘pukkeltjes van te krijgen’. MaaS dreigt een containerbegrip te worden en een symbool voor alles wat Nieuw en Modern is in de wereld van de mobiliteit.

Eric Mink, programmamanager MaaS bij het ministerie van IenW, moet er een beetje om lachen, maar hij geeft toe dat het niet eens zo eenvoudig was om te definiëren wat MaaS nu eigenlijk echt is. “MaaS is bovenal een middel om op een andere manier naar mobiliteit te kijken. Door data centraal te stellen in plaats van infrastructuur komen we tot nieuwe inzichten en hopelijk tot slimmere en duurzamere oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Data bieden de reiziger de mogelijkheid om verschillende modaliteiten te gebruiken, variërend naar tijd, plaats en traject. Daardoor kunnen we de vervoermiddelen en de infrastructuur beter benutten. We is in dit geval: IenW en de zeven regionale overheden, vervoerders en MaaS-aanbieders die werken aan zeven nationale pilots.”

Marktordening

Ook zonder MaaS is het vervoer al aan het veranderen. Bus wordt vervangen door vraaggestuurd vervoer, er zijn nieuwe spelers en deelauto’s, deelfietsen, deelscooters en misschien ooit deelsteps. Dat ontwikkelingen soms met horten en

- Dit artikel kost € 1,50
Bent u al abonnee, dan kunt u hier inloggen voor gratis toegang tot alle artikelen: [ Login]
- Wilt u abonnee worden, kijk dan hier voor alle abonnementen
- U kunt dit artikel los kopen voor € 1,50 via deze link: Purchase Only

Lees ook