Gecombineerde chipkaartdata beter ontsloten

Gecombineerde chipkaartdata beter ontsloten

Goudappel Coffeng en Translink ontwikkelden een methode, waardoor gecombineerde OV-chipkaartdata sneller en beter wordt ontsloten voor beleidsdoeleinden.

Om diepgaand inzicht te krijgen in ov-gebruik, hebben beleidsmakers vaak een gecombineerd inzicht van meerdere vervoerders en concessiegebieden nodig. “Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van verkeersstromen voor regionale gebiedsvisies of gebruik in verkeersmodellen”, weet Stefan de Graaf van DAT.Mobility (onderdeel Goudappel), “De gebieden zijn dan groter waarbij concessie-overstijgende informatie nodig is: bijvoorbeeld over een reiziger die incheckt bij het stadsvervoer van Utrecht, met de trein naar Amsterdam reist en daar met het stadsvervoer naar de eindbestemming reist. De oplossing hiervoor is de informatie op te vragen bij Translink, de centrale verwerker van alle chipkaartcard-transacties.”

Om informatie uit gecombineerde OV-chipkaartdata van meerdere vervoerders te ontsluiten, dient een procedure te worden doorlopen, omdat data-levering aan voorwaarden moet voldoen. Doelbinding is daarbij een belangrijke vereiste: data kunnen alleen worden ontsloten als ze bijdragen aan betere dienstverlening aan de reiziger. Ook privacy is van groot belang. De data die met de OV-chipkaarten worden gegenereerd, zijn eigendom van de reiziger. Dit alles zorgt ervoor dat het doen van een informatieverzoek door meerdere partijen moet worden goedgekeurd.

Procedures versnellen

Goudappel en Translink, de beheerder van alle OV-chipkaardata, hebben nu een generiek informatieverzoek ontwikkeld, waardoor procedures sneller verlopen en informatie uit de OV-chipkaartdata eerder beschikbaar is en aansluit op de informatiebehoefte.

Door het opstellen van een generiek informatieverzoek worden datastromen geautomatiseerd en kan sneller toestemming worden verleend voor gebruik van de informatie uit de OV-chipkaartdata. Het gaat hierbij om gecombineerde informatie van meerdere vervoerders die bijdraagt aan gebiedsgericht inzicht in het ov-gebruik (voor een mobiliteitsvisie of vervoermarktanalyse) of het gebruik van herkomst-bestemmingsmatrices met ov-reizigers voor strategische verkeersmodellen.

De werkwijze is als volgt: Goudappel stemt met overheidsopdrachtgevers de informatieaanvraag af en Translink zorgt voor de efficiënte doorloop in het toestemmings- en verwerkingsproces van de data, waarna Translink de data tot gegevensbestanden verwerkt. DAT.Mobility (onderdeel van Goudappel) zorgt vervolgens voor het opwerken van de gegevensbestanden tot de gewenste informatie voor de toepassing in adviezen en verkeersmodellen.

Roy van den Berg van Translink: “De samenwerking leidt tot het optimaliseren van de keten, zodat er naast tijdswinst ook standaarden, kwaliteit en kennis worden gedeeld, zodat de informatiebehoefte van de uiteindelijke klant sneller kan worden ingevuld. Sneller in dit geval is vooral door tijdig processen te starten en in de toekomst deze keten verder te optimaliseren.”

Laat een reactie achter

Lees ook