Kamermeerderheid wil 420 miljoen extra voor ov

vrijdag 22 september 2023
Een Kamermeerderheid wil 420 miljoen euro investeren in het ov, om verschraling van regionaal ov en de voorgenomen prijsstijgingen bij NS tegen te gaan. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd een motie van de ChristenUnie aangenomen. De kans dat de gewenste aanpassingen worden doorgevoerd, is groot.

Opvallend is dat de motie door links en rechts wordt gesteund. De partijen die met de motie-Bikker instemden, zijn VVD, D66, PVV, GroenLinks-PvdA, CDA, SP, Volt, SGP en BBB. In de motie vraagt ChristenUnie-fracteleider Mirjam Bikker om het ov te steunen met een pakket van 420 miljoen euro. 300 miljoen moet worden uitgetrokken om verschraling van het regionale ov tegen te gaan en met 120 miljoen moeten voorgenomen prijsstijgingen bij NS worden tegengegaan.

Afgelopen juni werd een motie van de PvdA nog aangenomen, om verschraling van het ov tegen te gaan. In die motie werd staatssecretaris opgeroepen dit te onderzoeken. Niet lang daarna viel het kabinet.

Gang van zaken

Tijdens Prinsjesdag presenteerde het demissionair kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2024. Traditiegetrouw volgen daarna de Algemene Politieke Beschouwingen, waarin de Tweede Kamerpartijen moties kunnen indienen en kunnen vragen om aanpassingen in de begroting.

Vanwege de demissionaire status van de huidige regering, is het te verwachten dat de gewenste aanpassingen worden doorgevoerd.