Motie tegen verschaling ov aangenomen

woensdag 14 juni 2023

Foto: Shutterstock

Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Evert-Jan Slootweg (CDA) dienden op 9 juni een motie in waarin ze oproepen maatregelen te nemen om verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen. In de motie verzoekt het duo de regering om met concrete maatregelen te komen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren. De motie is door een ruime meerderheid van de Kamer aangenomen.

 

Ook de sector zélf maakt zich zorgen: lees ook Ov-sector vreest 15% afschaling en vraagt Kamer om actie

In de motie stellen de twee Kamerleden dat een kwart van de Nederlanders geen auto heeft en voor langere afstanden afhankelijk is van het openbaar vervoer. Uit de motie: "Omdat er steeds meer regionale dienstlijnen worden opgeheven en dienstregelingen worden ingeperkt, wordt het voor veel mensen echter steeds lastiger om op de plek van bestemming te komen." Kuiken en Slootweg roepen op daar iets aan te doen.

Ov in zwaar weer

Door de klappen die het ov te verduren heeft gehad in de coronaperiode, gecombineerd met personeelstekorten, hebben de ov-aanbieders het zwaar. Veel buslijnen zijn dan ook geschrapt: volgens de motie ruim 500 in de afgelopen jaren, vooral in Drenthe en Groningen. De Kamerleden zien dat juist in slechter bereikbare gebieden de buslijnen vervallen, vanwege de geringe winstgevendheid van deze verbindingen. 

Meer ongelijkheid door slechte toegang tot openbaar vervoer

Ook benadrukken Kuiken en Slootweg dat afnemende toegang tot het openbaar vervoer zorgt voor toenemende ongelijkheid, omdat mensen zo minder makkelijk aan een (beter betaalde) baan kunnen komen, of omdat zorg uitgesteld wordt door bereikbaarheidsproblemen. Studenten kunnen niet naar school als de bus niet rijdt en de trein te duur is. Verschraling van het ov raakt, volgens de motie, ook vooral mensen met een laag inkomen, omdat zij geen eigen auto kunnen betalen. 

"Het is schrijnend om te zien dat onze OV-voorzieningen steeds verder achteruitgaan. Het is dan ook niet gek dat de twaalf provincies en twee vervoerregio's met klem aandacht vragen voor dit probleem. Zeker omdat er weer nieuwe bezuinigingen aankomen, die het probleem nog erger kunnen maken. Volgend jaar dreigt nog eens 1 op de 10 buslijnen geschrapt te worden als er niet ingegrepen wordt."

Alles op alles tegen verdere verschraling

Kuiken en Slootweg roepen in de motie op tot actie: "In onze motie verzoeken we de regering om met concrete maatregelen te komen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en verbeteren. Ze moeten alles op alles te zetten om het huidige OV-niveau niet verder te laten verschralen."

"Iedereen heeft namelijk recht op goed bereikbaar werk, onderwijs en zorg. Of je nu in de stad, het dorp, of op het platteland woont. Want met een bus die dicht bij huis stopt en een betaalbaar treinkaartje, krijgt iedereen dezelfde kans om vooruit te komen. Dat is sociaal voor iedereen."