Onderzoek: risico's ZE-bussen op ov-knopen

donderdag 14 september 2023

Foto: Shutterstock

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid deed, in opdracht van CROW-KpVV, onderzoek naar de risico's van brand en explosiegevaar bij ZE-bussen op ov-knooppunten. Welke risico's zijn er, welke gevolgen hebben calamiteiten  met elektrische- en waterstofbussen en hoe beperk je de gevolgen?

Het NIPV deed onderzoek naar wet- en regelgeving omtrent fysiske veiligheid op ov-knooppunten én naar welke gevaaraspecten horen bij zero-emissievervoer. 

Zo onderzocht het instituut de kans op het ontstaan van brand in een elektrische- en waterstofbus, ten opzichte van een bus met een verbrandingsmotor. Een brand bij een elektrische bus duurt al snel lang, vanwege de aanwezige accu. Bij waterstofbussen speelt ook het risico van explosiegevaar.

Voorkomen en beperken 

Wat de gevolgen kunnen zijn van een brand en/of explosie hangt onder meer af van het type ov-knooppunt. Bij het kiezen van maatregelen ligt de focus op het voorkomen van incidenten en het beperken van de gevolgen als ze toch plaatsvinden. Komt het tot een incident met een zero-emissiebus, dan kunnen maatregelen in het gebouwontwerp de gevolgen voor de directe omgeving beperken. Vervolgens kunnen installaties en organisatorische maatregelen bijdragen aan de brand- en explosieveiligheid.
 
De fysieke aspecten van de bus en de omgeving vormen de basis voor brand- en explosieveiligheid. Als de getroffen maatregelen niet voldoende blijken, is de inzet van de brandweer de laatste stap. De maatregelen van de hulpdiensten zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid van de hulpverleners.

Meer lezen 

Download het rapport 'Invloed zero-emissiebussen op brand- en explosieveiligheid van ov-knooppunten' op deze pagina.
 
Lees ook het rapport Ontwerprichtlijnen brandveiligheid stallingen voor zero-emissiebussen.