Concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord per 2028 samengevoegd

woensdag 14 februari 2024

Foto: Shutterstock

Om de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland in de toekomst verder te kunnen verbeteren, voegt de provincie de OV-gebieden Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord per 2028 samen tot één gebied: Noord-Holland Noord-West. De provincie is in deze gebieden de concessieverlener

 


 

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De twee concessies samenvoegen is een noodzakelijke stap om het openbaar vervoer voor iedereen goed en beschikbaar te houden in Noord-Holland. Of je nou in de stad woont of in een kleiner dorp. Het mág niet uitmaken. Iedereen moet met het openbaar vervoer van a naar b kunnen komen, om bijvoorbeeld bij familie op bezoek te gaan, op het werk te komen of bij een onderwijsinstelling. Door verder te gaan als één gebied wordt het voor vervoersbedrijven interessanter om bij de volgende aanbesteding in te schrijven en tot een goed aanbod van openbaar vervoer te komen voor beide gebieden.” De huidige concessies lopen tot medio 2027 (Haarlem-IJmond) en medio 2028 (Noord-Holland Noord). 

Ontwikkelingen openbaar vervoer 

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer. Zo nemen in Noord-Holland Noord de reizigersaantallen en daarmee de opbrengsten voor de vervoerder af en is in Haarlem-IJmond het tekort aan technisch en rijdend personeel een probleem. Ook de stijgende kosten hebben invloed op de vervoerders. “We zien dat de vervoersbedrijven selectiever zijn of zij zich inschrijven bij een aanbesteding. We willen niet in de situatie komen dat we straks geen vervoerder in één of meer van onze OV-gebieden hebben,” aldus Jeroen Olthof. 

Vervolg 

Het besluit tot voornemen van samenvoegen wordt met de reizigersadviesraad ROCOV, de betreffende gemeenten en de aangrenzende OV-autoriteiten besproken. In het tweede kwartaal van 2024 nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de samenvoeging.