PBL analyseert 6 programma's op mobiliteit

donderdag 4 maart 2021
timer 2 min

In de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) neemt ov-gebruik toe in de verkiezingsplannen van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. Het autogebruik gaat dalen.

In alle geanalyseerde programma's neemt het gebruik van het ov toe, van 4 tot 5 procent bij het CDA en de SP, 9-12 procent bij D66, GroenLinks en de ChristenUnie tot maar liefst 16 procent bij de PvdA. Autogebruik daalt in alle voorstellen, van -1 procent bij de SP tot -21 procent bij GroenLinks.

Maatregelen

De afnames zijn het gevolg van maatregelen, zoals de kilometerbeprijzing in combinatie met minder budget voor extra wegenaanleg. In sommige gevallen kan ook een lagere maximumsnelheid de afname verklaren. De toename van openbaar vervoer komt op conto van extra investeringen en lagere ov-tarieven.

Het vliegverkeer wordt door alle van de genoemde partijen beperkt, door het instellen van een plafond op het aantal vertrekkende vluchten of van een maximum op de CO2-emissies ervan.

Niet alleen het aantal vluchten vermindert zo, maar ook het aantal vliegpassagiers. Bij GroenLinks en D66 is de daling het grootst, bij CDA en PvdA het kleinst. Bij een reductie van 25 procent ten opzichte van het basispad blijft het aantal passagiers op het niveau van 2019.

Stikstofdepositie

Ook op het gebied van vermindering van stikstofdepositie en verbetering van biodiversiteit verschillen de partijen. Het CDA wil de veehouderij in de huidige omvang behouden en vooral bestaande natuur herstellen. D66, GroenLinks, de PvdA, de SP en in mindere mate de ChristenUnie zetten in op krimp van de veestapel.

Het CDA focust het meest op technologische en technische maatregelen om stikstofdoeken te behalen. De SP doet dit juist in het geheel niet. In het programma van CDA en ChristenUnie nemen de lasten voor boeren en tuinders het minste toe; bij D66, GroenLinks, PvdA en SP het meest.

Grote Mobiliteitsdebat

Vanmorgen debatteerden kandidaat Kamerleden van PvdA, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, VVD, PVV en SGP over hun mobiliteitsthema´s in Het Grote Mobiliteitsdebat, georganiseerd door de MobiliteitsAlliantie. U kunt de uitzending hier terugkijken. Een verslag van dit debat leest u binnenkort op deze website.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.