Arriva beproeft aanhanger achter de bus

Arriva beproeft aanhanger achter de bus

Arriva gaat volgend jaar experimenteren met een aanhangwagen achter de bus. Een aanhanger voor reizigers die alleen in de spits achter de bus hangt, is goedkoper dan de spits versterken met een extra bus of de hele dag een gelede bus laten rijden.

Initiatiefnemer is Reinoud Dirksen van bureau OVnetwerk. “Ov-autoriteiten als Gelderland willen geen opdrachtgever van lege bussen zijn. Vervoerders dimensioneren hun materieel op het drukste punt van de spits. Daarna leeg rondrijden is zonde.” Vervoerder Arriva gaat de aanhanger achter bus 74 hangen. Dat is de lijn Doetinchem–Lichtenvoorde–Enschede. Reizigers op die lijn klagen over overvolle bussen in de spits. En de lijn voldoet aan de andere eisen om een aanhanger te beproeven: een knooppunt om de aanhanger onderweg te kunnen afkoppelen en ook in de daluren voldoende reizigers om een gewone bus te rechtvaardigen.

In Duitsland, Luxemburg en Zwitserland rijden verschillende vervoerders met aanhangers in de spits. In Nederland heeft NS na de Tweede Wereldoorlog met busopleggers gewerkt: een oplegger met bankjes en ramen op een vrachtwagentrekker. Dirksen: “Het principe is hetzelfde: de reizigers zitten níet bij de chauffeur. Dat is nergens een probleem. In Zwitserland kruipen ouderen doorgaans voorin de bus en gaan scholieren achterin zitten. In de aanhanger is het vaak iets rustiger dan in de bus. Dus ideaal om met een groepje te te kletsen.”

Het is de bedoeling één combinatie (eventueel met één extra trekkende bus) te huren of lenen. “De ombouw van een gewone bus naar een trekkend voertuig is duur”, weet Dirksen. “Want aansturing van airco, deuren en remmen moet je dubbel uitvoeren.”

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft ontheffing verleend. Want het is in Nederland verboden om mensen in een aanhanger te vervoeren. De RDW denkt graag mee over de aanhanger. De Duitse fabrikant Göppel en het Zwitserse Hess zijn de marktleiders. Bovendien eist de RDW dat elke wegbeheerder waar de aanhanger rijdt toestemming geeft. Die eis geldt ook voor lange zware vrachtvoertuigen (LZV’s) van maximaal 25,25 meter.

Een aanhanger telt al naar gelang de uitvoering en lengte 30 tot 40 zitplaatsen plus 35 tot 70 staanplaatsen. Daarmee kan een bus met aanhanger ongeveer 30 procent meer reiziger meenemen dan een gelede bus. Dirksen denkt aan een combinatie van 15 tot 18 meter lengte: een trekkende bus van 9 meter met een aanhanger van 7 meter.

De proef begint met een nulmeting. Na maximaal een half jaar proefbedrijf volgt de eindmeting: zijn de beleving, kwaliteit, punctualiteit, doorstroming en sociale veiligheid veranderd? “Dan weten we pas of een aanhanger iets is voor Nederland”, schat Dirksen in. Over veiligheid gesproken: de aanhanger heeft camera’s, een intercom en een noodrem.

De provincie Gelderland heeft OVnetwerk subsidie gegeven om het experiment startklaar te maken. Omdat de huurkosten nog niet bekend zijn, heeft Arriva de business case nog niet rond. “Iedereen die ik erover spreek is enthousiast,” aldus Dirksen. “Uiteindelijk bepaalt de reiziger het succes.”

Marc Maartens

Over Marc

Marc Maartens is adviseur-publicist op het vlak van verkeer en vervoer. Hij geeft adviezen, leidt bijeenkomsten, verzorgt colleges, draait mee in projecten en bekwaamt zich als toezichthouder nieuwe stijl.

Eén reactie

  1. Martin van Raay
    14 maart 2015 om 12:41

    Meer weten over het idee “bus met aanhanger”?
    Ga naar: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2009/VERSLAG/SIS_7200B2.PDF.
    LET OP als je wilt reageren: het op pag. 1 van deze nota genoemde mailadres is gewijzigd in: mhvanraay@live.nl.

Lees ook