Hermes verhoogt ov-tarief met 0,74 cent

Hermes verhoogt ov-tarief met 0,74 cent

Hermes verhoogt het kilometertarief in de regio Arnhem-Nijmegen met 0,74 cent extra. Dat heeft de stadsregio zojuist bekendgemaakt. Eerder uitte het Rocov Gelderland al haar zorgen over de voorgenomen tariefsverhoging in OV-Magazine.

De 0,74 cent per kilometer komt bovenop de reguliere indexverhoging van 0,16 cent, waarmee het tarief stijgt van 13,7 cent per kilometer nu naar 14,6 cent per 1 januari 2015. De extra prijsverhoging voor reizigers is niet de enige manier waarop Hermes, die de busdiensten onder de merknaam Breng verzorgt, wordt gecompenseerd voor de dalende SOV-gelden; eenzelfde bedrag komt uit de zak van de stadsregio. Alternatief was het schrappen in de dienstregeling, onder meer het opheffen van studentenlijn 10 in Nijmegen werd overwogen.

De stadsregio wijst met de vinger naar het Rijk. De aanpassing van het kilometertarief voor de bus valt in 2015 hoger uit omdat Den Haag heeft gekort op de rijksbijdrage voor de OV-studentenkaart (SOV) in de regio, aldus het persbericht. Portefeuillehouder Harriët Tiemens: “Ik ben niet gelukkig met het landelijke financieringssysteem waardoor korting op de Studentenkaart wordt afgewenteld op andere reizigers.” Volgens de stadsregio geldt de verhoging niet voor abonnementen.

Het Rocov Gelderland liet eerder tegenover OV-Magazine weten een gang naar de rechter te overwegen wanneer de tariefverhoging zou doorgaan. Volgens het Rocov heeft de Vereniging van Streekvervoerders, waar Hermes deel van uitmaakt, liggen slapen bij de driejaarlijkse verdeling van de SOV-gelden. Het Rocov vindt dan ook dat de stadsregio bij het ministerie van Onderwijs moet aankloppen voor een compensatie van de dalende inkomsten uit de studentenkaart en dit niet moet afwentelen op de reiziger.

Lees ook: Conflict tariefsverhoging Breng loopt hoog op

UPDHarriet TiemensATE 12 DECEMBER: Portefeuillehouder Harriët Tiemens heeft laten weten vanochtend met het Rocov om tafel te gaan zitten om de situatie uit te leggen. “De reactie van het Rocov vonden we iets te eenvoudig”, zegt Tiemens, “In Nijmegen geldt de specifieke situatie dat het aantal studenten veel sterker is gegroeid. De verdeelsleutel komt daardoor erg slecht uit. Het scheelt Connexxion [het moederbedrijf van Hermes, red.] zes ton per jaar. Dat konden we de vervoerder niet voor eigen rekening laten nemen.”

Volgens Tiemens heeft Connexxion aan de stadsregio voldoende aannemelijk gemaakt dat de inkomstenderving zo groot was. Dat kan alleen niet openbaar worden gemaakt  omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. Ook wijst ze er op dat het tarief van 14,6 cent niet exorbitant hoog is in vergelijking met andere regio’s.

“We vinden het echt principieel onjuist dat de inkomstenderving op de incidentele reiziger moet worden afgewenteld, maar we kunnen nu niets anders”, zegt Tiemens, “We hopen dat we door middel van de OV-chipkaartgegevens tot een eerlijker verdeelsleutel kunnen komen, maar dat zal niet voor 2017 of 2018 gebeuren. Tot die tijd zal Connexxion toch gecompenseerd moeten worden.”

Vincent Wever

Over Vincent

Vincent Wever (hoofdredacteur OV-Magazine tussen jan. 2017 en juli 2018) is adviseur en publicist op het gebied van duurzame mobiliteit.

2 reacties

  1. T.C. Wijfje
    14 december 2014 om 04:22

    Ik ben wat verbaasd. Door de chipkaart, met verplicht in- en uitchecken, óók voor abonnementhouders, waaronder studenten dus, weet men nu toch precies waar gereisd wordt? Dan kan men toch het geld ieder jaar opnieuw verdelen op basis van de cijfers van het afgelopen jaar?

  2. Camille
    25 juli 2015 om 09:10

    Klopt, maar dit schijnt moeilijk te regelen te zijn, ze werken nu al een aantal jaren aan sov 2.0

Lees ook