‘Verleng concessie voor elektrische bus’
dossier Innovatie

‘Verleng concessie voor elektrische bus’

Voor de aanschaf van dure uitstootloze bussen kunnen de concessies worden verlengd naar 12 tot 15 jaar, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Kamer.

In het huidige tempo is in 2025 ongeveer 35 procent van alle Nederlandse ov-bussen uitstootvrij, meldt Mansveld aan de Tweede Kamer. Het doel van de overheid is echter dat het hele ov-bussenpark in 2025 zero emissie is. Dat is in 2012 afgesproken in de Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer, ondertekend door de ministeries IenM en EZ, de Stichting Zero Emissie Busvervoer en decentrale overheden.

Een knelpunt is nog dat concessies niet langer dan 8 tot 10 jaar duren; te kort om de hogere kosten van elektrische bussen terug te verdienen. Na overleg met het directoraat-generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie is volgens Mansveld duidelijk geworden dat de concessietermijn kan worden opgerekt naar 12 tot 15 jaar. Dat mag echter alleen bij investeringen in innovatieve infrastructuur. Daarover moet de aanbestedende overheid dan duidelijkheid verschaffen bij de uitvraag van de concessie.

De bedoeling van de transitie naar zero-emissie-bussen is dat de Total Cost of Ownership concurrerend wordt met die van conventionele dieselbussen. Daartoe investeren overheden en bedrijfsleven nu in pilots en opschaalprogramma’s. Een gezamenlijke aanpak is een belangrijke voorwaarde, staat in de evaluatie van het innovatieprogramma Pilotpojecten openbaar vervoer per bus van het ministerie van IenM in de periode 2008-2014.

In het kader van het SER Energieakkoord werkt het Rijk nu samen met lokale overheden, ov-autoriteiten, ov-bedrijven en de industrie aan een nieuwe serie projecten. Voor het einde van het jaar laat Mansveld weten hoe invulling wordt gegeven aan de motie Van Veldhoven uit oktober 2014. In die motie vraagt de Kamer om een uitrol- en investeringsagenda voor de transitie naar zero-emissie-busvervoer in 2026. Onderdeel daarvan is de mogelijke instelling van een investeringsfonds.

Eén reactie

 1. Rouke
  6 juli 2015 om 13:19

  Maar natuurlijk, electrische voertuigen zijn innovatie..

  Als in:

  Politici zijn nuttig, efficient, houden zich verre van chantage-zucht & oplichting.

  *Maar natuurlijk*

Lees ook