Second opinion naar problemen Uithoflijn

Second opinion naar problemen Uithoflijn

De gemeenteraad van Utrecht wil dat de lokale Rekenkamer een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de vertraging en de kostenoverschrijding van de Uithoflijn. Tijdens het spoeddebat van vandaag werd een motie hiertoe unaniem aangenomen.

Dit aanvullende onderzoek dient als second opinion. Daarbij wordt vooral gekeken naar de rol van de stuurgroep, waar de – inmiddels opgestapte – gedeputeerde Verbeek en de verantwoordelijke wethouders Van Hooijdonk (Mobiliteit) en Everhardt (Stationsgebied) deel van uitmaakten. Ook werden twee moties ter afkeuring tegen beide wethouders ingediend, maar die werden niet aangenomen.

Extra kosten
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het project. De gemeenteraad verweet de stuurgroep een gebrekkige informatievoorziening. Zo maakte NRC Handelsblad vandaag bekend dat de kostenoverschrijding van 84 miljoen euro al tijden bekend was, maar buiten de begroting was gelaten.

“We hebben de indruk gekregen dat de stuurgroep er wel bijzat, maar niet heeft aangestuurd”, aldus Sander van Waveren van het CDA. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht sprak van ‘wanbeleid’. “De stuurgroep leeft in een eigen realiteit.”

Van Hooijdonk erkende dat de kosten ‘voorbereiding exploitatie en beheer’ van 20 miljoen euro niet in de begroting waren opgenomen, maar zij zei wel altijd transparant te zijn geweest. “Van een complex project als dit kan je niet verwachten dat alles van een leien dakje gaat. Daar horen risico’s bij en daar heb ik al drie jaar lang verantwoording voor afgelegd.”

Lees ook: Uithoflijn duurder en pas eind 2019 klaar

Verwijtbaar
De wethouder noemde de opgelopen vertraging verwijtbaar aan de projectorganisatie en aannemer BAM. Nadat deze partijen een afsprakenpakket hadden opgesteld, ging de stuurgroep ervan uit dat die afspraken werden nageleefd. Toen bleek dat dat niet gebeurde, werd in november 2017 een nieuwe planning voor het project opgemaakt.

Ook was de raad niet op de hoogte gebracht van het ontslag van de directeur van het projectbureau en zijn assistent. Eerder schreef NRC Handelsblad dat het duo werd ontslagen omdat zij te kritisch was op aannemer BAM, die vervolgens dreigde het project af te blazen. Volgens de krant was er sprake van ‘belangenverstrengeling’.

Eén reactie

  1. Hans Haije
    9 maart 2018 om 11:41

    Als ‘De stuurgroep verantwoordelijk is voor het in goede banen lijden van het project’ zal er wel nooit iets van terecht komen. Wel als het ‘leiden’ is!

Lees ook