Schiphol blij met groot deel ov-reizigers

Schiphol blij met groot deel ov-reizigers

Om naar Schiphol te komen, maken relatief veel mensen gebruik van het openbaar vervoer. En dat is maar goed ook aldus André van den Berg, CCO van de Royal Schiphol Group: “We moeten er niet aan denken dat die groep ook nog eens met de auto zou komen.” 

Om naar Schiphol te komen, maken in verhouding tot andere internationale vliegvelden, relatief veel mensen gebruik van het openbaar vervoer, vertelt Van den Berg. “Dat was in 2017 43 procent – 39 procent met de trein en 4 procent met de bus – en daarmee bijna de helft.” Marianne van Scherpenzeel, Senior Manager Strategic Development Consumer Products & Services, zegt: “Dat komt mede omdat het uniek is hoe goed Schiphol met de trein is verbonden met heel Nederland. Vaak zie je namelijk dat een luchthaven alleen een goede treinverbinding heeft met de dichtstbijzijnde grote stad.”

‘Verschil richting ov’
De tweede categorie is het wegbrengen per auto, in 2017 22,7 procent. Een daling van ruim 6 procent. Van den Berg: “Het verschil is vooral richting ov gegaan.” De derde categorie komt met de auto en parkeert er ook. Van den Berg: “Dit aandeel is met 11 procent in de loop der jaren redelijk stabiel.” Een lichte stijging is waarneembaar in de vierde categorie, de taxi, die in 2010 op 9 en in 2017 op 13,5 procent zat. Een vijfde categorie is het collectief vervoer – onder andere touringcars en shuttelbusjes – met een in de loop der jaren redelijk stabiele 6 procent en tenslotte is er nog 3 procent ‘overig’, die bijvoorbeeld met de fiets komt.

Van den Berg is om meerdere reden blij met het grote aandeel van ov. “Ten eerste omdat het uit duurzaamheidsoptiek heel erg goed is. En ten tweede omdat we er niet aan moeten denken dat die groep ook nog eens met de auto zou komen. Dat zouden we namelijk qua parkeercapaciteit niet aankunnen.”

MIRT-studie
Vanwege de groei van het aantal reizigers lopen zowel het treinstation als het busstation tegen de grenzen van de capaciteit aan. Van Scherpenzeel: “Daarom loopt er een MIRT-studie (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport), samen met het ministerie, ProRail, NS en de Vervoerregio Amsterdam om te kijken naar groeiperspectieven  voor alle vervoerwijzen. De verwachting is dat eind dit jaar een voorkeursvariant wordt gekozen.”

Van den Berg vult aan: “Inzet van de MIRT-studie is ook om te kijken hoe je de perrons optimaal kunt benutten. Want de tunnel en de zes sporen zijn een gegeven, een verbreding van de tunnel is vooralsnog niet aan de orde. Daarbij is het ook een uitdaging om de mensen die uit de treinen stappen goed te verdelen over het perron naar de opgangen naar boven. Nu zijn die opgangen erg geconcentreerd, je kunt ze beter verdelen. Daarnaast zouden we het aantal opgangen kunnen uitbreiden.”

Bij de MIRT-studie wordt ook het busstation meegenomen. “Dat is nu te klein en levert op maaiveld veel confrontaties op tussen bussen en overstekend publiek. Het verbeteren van het multimodale knooppunt is een van de voornaamste doelen van de MIRT-studie.”

Dit artikel verscheen in Parkeer24, nummer 4, oktober 2018.

2 reacties

 1. Gerard Munnik
  19 oktober 2018 om 15:19

  Nu nog het beperken van het vliegverkeer.

 2. Frans Eekhout
  20 oktober 2018 om 12:47

  Goed nieuws
  Als niet rijbewijs bezitter kan ik alleen met het OV naar Schiphol reizen en zelfs met één overstap vanuit het Zuiden des Lands, is de verbinding goed te noemen. Vooral de talrijke trein én bus opties om naar en van Schiphol te reizen is een pluspunt.. Nu dus ook eens goed nieuws over Schiphol. Door EXTRA geld en middelen in te zetten, zou bijvoorbeeld Metrolijn 52 door getrokken kunnen worden naar Schiphol, via o.a. Schiphol Oost. Verkort de procedures, toon daadkracht en lef, zorg voor een snellere besluitvorming omtrent uitbreidingen en stel EXTRA geld beschikbaar om, bijv. het busstation als extra verdiepingen op de bestaande parkeerplaatsen tegenover PLAZA te plaatsen, te realiseren ! Een goed OV voor Schiphol is in ieders belang en zeker ook voor het milieu ! In Dubai wordt sneller gehandeld en gebouwd, elementen daaruit mogen we hier ook gebruiken en niet eindeloos praten zonder e.e.a. te concretiseren…! Daarom mogen wat mij betreft luchtreizigers via een speciale toeslag voor hun eigen belang meebetalen aan een beter OV, Schiphol verdient het …!

Lees ook