ZE2025: Hoe laadt de bus van morgen?
dossier ZE2025

ZE2025: Hoe laadt de bus van morgen?

Graag nodigt OV-Magazine u uit voor de eerste ZE2025-bijeenkomst van 2019 ‘Hoe laadt de bus van morgen?’ op donderdag 7 februari. We zijn te gast bij Stichting ElaadNL in Arnhem en gaan in op twee kernvragen: de rol van de netbeheerder en de aanbestedingsstrategie van morgen.

Het bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer loopt nu 2 jaar. In 2025 moeten alle nieuwe bussen uitstootvrij zijn en in 2030 moet het definitief zijn gedaan met de dieselbus. Dat zorgt voor grote veranderingen in de ov-wereld en roept veel vragen op. Het ZE2025-netwerk wil via artikelen, discussies en bijeenkomsten bijdragen aan de transitie naar zero emissie busvervoer.

Voor de bijeenkomst op 7 februari hebben we een gevarieerd programma voor u samengesteld waarbij een aantal kernpunten de revue zal passeren in presentaties, discussies en workshops.

Programma

10.30     Inloop

11.00     Welkom & wensen
Na een korte toelichting op het ZE2025 netwerk heet dagvoorzitter en ov-deskundige Marc Maartens u welkom. En inventariseert met wie we de dag gaan doorbrengen én welke vragen er leven.

11.15     Drie visies, welke past u?
De Vervoerregio Amsterdam (Gerard Hellburg), OV-bureau Groningen Drenthe (Erwin Stoker) en OV-Oost (Wim Dijkstra) presenteren hun aanbestedingsvisie en -aanpak. Waarna de dagvoorzitter ze kernachtig voor u samenvat. Als opmaat naar een discussie over de verschillen en toekomstperspectieven.

12.15     Lunchtijd
Schroom niet de discussie nog even voort te zetten onder het genot van een hapje en drankje.

13.00     Van aanvraag tot realisatie
In het tweede deel van de bijeenkomst staat het proces van aanvraag tot realisatie van een grootverbruikaansluiting centraal vanuit het perspectief van de netbeheerder. Het proces wordt toegelicht aan de hand van casussen in Utrecht (Westraven) en op Schiphol (AML-concessie).

Sprekers: Wilco de Wit (ElaadNL) en Bert Ross (Alliander)

14.00     Knooppunten, een verhaal apart
Locaties waar meerdere concessies samenkomen, hebben zo hun eigen uitdagingen qua mogelijkheden en regievoering. De vraag hoe we toekomstbestendige laadinfrastructuur kunnen realiseren op knooppunten gaan we in deze workshop verkennen. Welke oplossingsrichtingen zien we en wat is er nodig vanuit verschillende partijen en de politiek?

Sprekers: Paul Broos (ElaadNL) en Rein Boshuisen  (Stevin Technology Consultants)

15.00     Koffietijd

15.20     Terugkoppeling & discussie
Tot slot een terugkoppeling van de belangrijkste resultaten van de klimaattafels, de nationale laadstrategie en het PwC-onderzoek naar verbetering realisatie Zero Emissie Busvervoer. Gevolgd door een discussie over de praktische consequenties voor u en voor de sector.

15.50     Wrap up & hoe verder
Aan het eind van de dag zetten we samen nog even op een rij wat de dag gebracht heeft. En inventariseren we ook de open eindjes waarmee we binnen het ZE2025 netwerk in de maanden daarna verder aan de slag moeten.

16.00     Netwerkborrel aangeboden door Stichting ElaadNL

Voor wie?
Deze themabijeenkomst is een inspirerend kennis- en netwerkmoment voor iedereen die verantwoordelijk is voor beleid, projectrealisatie, inkoop, beheer en onderhoud, ontwerp of advies bij vervoerders, gemeenten, provincies, concessieverleners, netbeheerders, adviesbureaus en andere organisaties die een rol hebben bij het realiseren van de zero emissie doelstellingen in het busvervoer.

Aanmelden
Wij zien u graag op donderdag 7 februari. U kunt zich aanmelden via deze link. De kosten zijn  145 euro per persoon exclusief btw. Er is plek voor maximaal 80 deelnemers, dus reserveer snel uw plaats.

Over ZE2025
Vakblad OV-Magazine heeft samen met founding partner Stevin Technology Consultants het ZE2025-netwerk opgericht. Inmiddels zijn ook de Stichting ElaadNL, Daimler Buses|EvoBus Nederland, Volvo bus en Ebusco aangesloten als partner. In 2019 gaan we via artikelen, discussies en bijeenkomsten onze bijdrage aan de transitie leveren. Wilt u ook meedoen?

Informeer bij Edwin Benning (edwin@acquirepublishing.nl) of Geert Dijkstra (geert@acquirepublishing.nl) naar de mogelijkheden.

Laat een reactie achter

Lees ook