MIRT: kansen Lelylijn en uitbreiding Schiphol

MIRT: kansen Lelylijn en uitbreiding Schiphol

Het ministerie van IenW wil de potentie van de Lelylijn onderzoeken en station Schiphol uitbreiden. Dit staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook komt geld vrij om de bereikbaarheid van de regio Utrecht te verbeteren en een snellere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad.

De ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben woensdag afgesproken dat de potentie van de Lelylijn onderzocht wordt . De drie noordelijke provincies zijn groot voorstander van de Lelylijn. De verbinding loopt tussen Lelystad en Groningen via Emmeloord en Heerenveen.  De verbinding lijkt daarmee op de Zuiderzeelijn.

Eind 2007 werd uiteindelijk besloten om deze lijn niet aan te leggen. De Friese gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is blij dat de Lelylijn op de politieke agenda staat. “Friesland is ervan overtuigd dat deze spoorlijn de Randstad én de regio belangrijke voordelen zal opleveren. Het gaat om nationale belangen. Denk alleen al aan de arbeidsmarkt, wonen en duurzaamheid. De Lelylijn moet onderdeel worden van de landelijke visie op modern openbaar vervoer in 2040”, aldus de gedeputeerde.

Snellere verbinding
Om nu al tijdswinst te kunnen boeken tussen het Noorden en de Randstad, trekt het Rijk 8 miljoen euro extra uit. Dit wordt onder meer besteed aan een verbetering van het spoor bij Hoogeveen en aan de bovenleidingen op het traject, waardoor op korte termijn vier treinen per uur vanuit Leeuwarden via Meppel naar Zwolle door kunnen rijden. NS wil daarnaast in 2023 een nieuwe rechtstreekse treinverbinding starten van Breda en Rotterdam – via Amsterdam Zuid – naar Zwolle, Leeuwarden, Assen en Groningen. Reizigers kunnen de route met de nieuwe snelle Intercity (ICNG) afleggen, die met 200 kilometer per uur over de hogesnelheidslijn rijdt.

Utrecht-Lunetten
Met de provincie Utrecht en verschillende gemeenten hebben ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) afspraken gemaakt die de bereikbaarheid van de hele regio verbeteren. Door station Utrecht-Lunetten samen te voegen met het nog te bouwen station Koningsweg, ontstaat een groter station. Vanuit het nieuwe station kunnen reizigers uit alle delen van het land straks ook gebruik maken van de snelle ov-verbinding die er moet komen met Utrecht Science Park. Deze plek, waar dagelijks 77.000 studenten en medewerkers naartoe reizen, krijgt betere aansluitingen op de regio.

Schiphol
Om de groei van reizigers op station Schiphol aan te kunnen, moet de capaciteit van het station worden verbeterd. Zo komen er aanpassingen aan de toegangen naar perrons waardoor er meer capaciteit wordt gecreëerd en de beschikbare ruimte beter wordt benut. Minister Van Nieuwenhuizen heeft hierover overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen.

Er komt ook een nieuw busstation en de looproutes binnen het hele stationsgebied worden logischer en duidelijker opgezet. Het grootste deel van de plannen moet in 2025 gerealiseerd zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen is blij met de extra financiering voor het openbaar vervoer. “Extra actie om het spoor en openbaar vervoer te verbeteren is hard nodig want het wordt steeds drukker. We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s”, aldus de minister.

3 reacties

 1. Marc
  30 november 2019 om 00:39

  Pientere vrouw, die Cora! Visionaire!

 2. Frans Eekhout
  30 november 2019 om 09:10

  1) Als de in een nieuw jasje gestoken Zuiderzeelijn er in de vorm van de Lelylijn er daadwerkelijk komt, ontstaat er niet alleen een directe en snellere verbinding met Groningen / Leeuwarden mits deze OOK geschikt gemaakt wordt voor 200 km/u, maar vooral is er een alternatief voor de huidige route via Zwolle. Zwolle ontlast hiermee haar taak als spil naar de rest van het land. Niets voor niets begint NS met Zwolle als het nieuwe spoorplan en boekje jaarlijks wordt uitgewerkt. Deze lijn had er al veel eerder moeten komen en niet worden afgeblazen. De periferie van Nederland, oftewel het Noorden en Zuiden des lands staan te vaak in de zijlijn en krijgen in Den Haag een lagere prioriteit als het om infrastructurele en in het bijzonder OV gerelateerde zaken gaat krijg ik soms het gevoel !
  2) Dat men daarnaast gelukkig ook het OV rondom Schiphol wilt gaan verbeteren en de congestie op Plaza gaat opwaarderen juich ik ook toe. Des te vreemder is het dat men het woord “TRAM” niet meer gebruikt. Lijn 300 van Amsterdam Bijlmer Arena via Schiphol over Europa’s langste busbaan naar Hoofddorp en Haarlem is in principe geschikt om te worden omgebouwd tot tramlijn. Door de inzet van elektrische bussen met hun beperkte actieradius schijnt het dat men toch bij busvervoer blijft terwijl een tram meer capaciteit heeft en kan de verlenging van Metrolijn 52 wel soelaas bieden indien deze concrete vormen krijgt.
  3) In het algemeen geldt dat een goed OV de mobiliteit en het milieu alleen maar ten goede komt, MITS men het IMAGO ook gaat oppoetsen om verstokte automobilisten te bewegen om er nog vaker van gebruik te maken, want daar schort het nogal aan vooral als men buiten de Randstad woont en werkt. De genomen beslissingen door Cora en co moeten met voortvarendheid worden aangepakt door onnodige bureaucratie te vermijden en financiële mogelijkheden beschikbaar te stellen om ons land voor de toekomst bereikbaar te houden !

 3. Henk honingh
  1 december 2019 om 14:26

  Bureaucratie vermijden: in deze tijd haha

Lees ook