Wob-verzoek afgewezen; OpenGeo in beroep

Wob-verzoek afgewezen; OpenGeo in beroep

Stichting OpenGeo deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (wob) over de totstandkoming van de beschikbaarheidsvergoeding van 1,5 miljard euro in 2020. Het ministerie van IenW wees dit verzoek af omdat het gaat om ‘bedrijfsgevoelige informatie’. OpenGeo gaat in beroep.

Dat laat Stefan de Konink, voorzitter van de stichting, weten. “Natuurlijk moet een getroffen sector gesteund worden, maar daarover moet ook transparant gecommuniceerd worden. Het helpt onze samenleving niet als bestuurders informatie achterhouden en achter de schermen onderhandelen.”

Afgewezen

De Konink deed op zondag 7 juni het verzoek om inzage te krijgen in hoe de vergoeding is opgebouwd. Ook wilde hij inzage in de kosten en opbrengsten van de vervoerders.

Maar daarover kan het ministerie geen inzicht verschaffen, reageerde het ministerie op dinsdag 8 september per brief. Zo zijn de jaarstukken vanuit de publieke vervoerders HTM, RET, GVB en NS weliswaar openbaar, maar die van de private vervoerders Arriva, EBS, Keolis, Transdev, Qbuzz niet.

Opbouw

Die stukken over de kosten en opbrengsten van het aanbieden van openbaar vervoer in 2019 (realisatiegegevens) en 2020 (prognoses) zijn wel bij het ministerie bekend, maar werden vertrouwelijk en met ondertekening van een geheimhoudingsverklaring verschaft.

Door deze gegevens openbaar bekend te maken, wordt bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie over de ‘al in het geding zijnde’ ov-bedrijven verspreid, schrijft het ministerie in de reactie.

Wel laat het ministerie weten dat de beschikbaarheidsvergoeding is opgebouwd uit de totale kosten van de vervoerders minus de opbrengsten. De opbrengsten worden opgebouwd uit: de subsidies vanuit decentrale overheden, de bijdrage van het ministerie van OCW voor de OV-studentenkaart en de (verminderde) reizigersopbrengsten. Onder voorwaarden kunnen bedrijven een beroep doen op een extra vergoeding van maximaal 2 procentpunt van de kosten.

Niet eerlijk

De Konink denkt daar het zijne van: “Het is niet eerlijk ten opzichte van alle andere ondernemers die noodgedwongen gebruik hebben moeten maken van de NOW-regeling en met bedrijfsnaam en voorschot nu wel online staan.”

Bovendien vraagt hij zich af of de regeling niet misbruikt kan worden door investeringen naar voren te trekken, in plaats van een pas op de plaats te maken. “Dat laat onverlet dat je als ambtenaar ook best trots zou mogen zijn op een goed georganiseerde regeling die ten tijde van crisis het openbaar vervoer beschikbaar houdt.”

In beroep

Bovendien reageerde het ministerie pas drie maanden nadat het verzoek werd ingestuurd, terwijl een wob-verzoek officieel binnen vier weken moet worden beantwoord. Verdaging van de beslistermijn met vier weken is mogelijk, omdat een zorgvuldige behandeling meer tijd vergt. Maar van een zorgvuldige behandeling zag De Konink niets terug. Daarom gaat Stichting OpenGeo in beroep.

Ook schreef hij in zijn verzoek op 7 juni: “Mocht u van mening zijn dat de informatie van deze private vervoerders bedrijfsgevoelig is, zou ik mijn verzoek willen bespoedigen door deze informatie volledig weg te laten en exclusief cumulatief afleidbaar te maken”. Hierop reageerde het ministerie niet.

Laat een reactie achter

Lees ook