IenW en ProRail onderzoeken trillingshinder

IenW en ProRail onderzoeken trillingshinder

Het ministerie van IenW gaat samen met ProRail onderzoek doen naar oplossingen voor trillingshinder langs het spoor. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt 20 miljoen euro beschikbaar.

Door bodemeigenschappen, kwaliteit van het spoor, onderhoud en door de bouwwijze van sommige woningen, ontstaat op sommige plekken langs het spoor trillingshinder. Van Veldhoven: “We weten op dit moment niet wat de beste manier is om trillingen die worden veroorzaakt door langsrijdende treinen tegen te gaan. Maar omdat omwonenden er last van hebben, vind ik het belangrijk dat we blijven zoeken naar manieren om de overlast weg te nemen of te beperken.” De staatssecretaris sprak eerder tijdens een werkbezoek met omwonenden.

Met het extra budget wordt ingezet voor praktijkproeven, onder andere met nieuw bouwmateriaal zoals rubberen platen op de dwarsliggers, en met rubberen matjes onder de dwarsliggers. Ook wordt een project gestart waarbij wordt onderzocht of beter onderhoud van de wielen van goederentreinen een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van trillingen.

Eerdere resultaten

In eerder onderzoek en eerdere proeven werd nog geen resultaat geboekt. Zo bleek bijvoorbeeld het verlagen van de snelheid van de treinen geen verschil te maken, of het probleem zelfs erger maken. Ook een proef met krikken onder het spoor leverde niets op. Het RIVM start vanaf voorjaar 2021 een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de trillingen.

Vertegenwoordigers van bewonersgroepen zijn daarom uitgenodigd om tijdens zogenaamde Joint-Fact-Findingsbijeenkomsten samen met andere betrokken partijen de problematiek te bespreken. Inmiddels zijn al meerdere van dit soort bijeenkomsten geweest en staat er nog een aantal gepland. Tijdens deze sessies kunnen omwonenden vragen stellen, maar ook suggesties doen voor mogelijke oplossingen.

Laat een reactie achter

Lees ook